Moderne archeologische vondsten in kijkschrift voor kinderen

Afgelopen weekend verscheen het eerste nummer van het schrift FRIET. Het is een uitgave over archeologie voor kinderen vanaf 9 jaar in Amsterdam en omstreken, aldus een persbericht.

Het bericht vervolgt:
Nummer 1 getiteld FRIET speciaal is gewijd aan archeologische vondsten van kunststof die zijn opgegraven bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het schrift bevat een veertigtal voorwerpen en fragmenten, met achterin een toelichting en een kaartje van Amsterdam met de bouwputten. Het archeologisch onderzoek bij de Noord/Zuidlijn is in 2003-2012 in opdracht van de Dienst Metro uitgevoerd door Bureau Monumenten & Archeologie onder leiding van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. Er zijn toen bijna 700.000 vondsten aan het daglicht gekomen waarvan inmiddels bijna 30.000 zijn gefotografeerd.

De belangrijkste bouwputten van de Noord/Zuidlijn die dwars door het historisch centrum van Amsterdam loopt waren het Damrak en het Rokin. De grondlagen onderin, zo’n 25 meter diep, stamden uit de Laatste IJstijd die 10.000 jaar geleden eindigde. Daarboven zat de bedding van rivier de Amstel die hier vroeger stroomde. Deze reikte tot 12 meter diepte en zat vol met archeologische overblijfselen. Vroeger gooiden mensen vaak afval in het water. Of er vielen per ongeluk spullen in die in de modder wegzonken.

Het schrift, een fotomagazine naar idee en ontwerp van Strak/Van Zoetendaal (fotograaf Harold Strak en grafisch ontwerper Willem van Zoetendaal) bevat 48 pagina’s. De kunststofvoorwerpen zijn afzonderlijk genummerd. Achterin is een catalogus (in archeologentaal) met het vondstnummer, een omschrijving, de afmetingen en een datering.

Het is een kijkschrift, maar kan ook worden gebruikt om spelenderwijs met geschiedenis en archeologie kennis te maken (herkennen van kapotte voorwerpen, verdwenen voorwerpen, verbanden tussen voorwerpen).

FRIET speciaal is te koop in de PhotoQ Bookshop