Mondriaan Fonds begonnen, zoekt nog directeur

Vanaf 1 januari 2012 is het Mondriaan Fonds een feit. Dit nieuwe stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed is voortgekomen uit een fusie tussen het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. Het nieuwe fonds zoekt nog een directeur.
Voor de aanvragers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed blijven tot 1 januari 2013 in principe alle regelingen van de voormalige fondsen bestaan. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw beleid dat vanaf 2013 zal worden uitgevoerd en dat ruimte zal blijven bieden aan zowel individuele beeldend kunstenaars als aan instellingen beeldende kunst en erfgoed.

Alle regelingen op het gebied van vormgeving en bouwkunst zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA). Aanvragen op deze gebieden kunnen alleen nog ingediend worden bij het SfA. De aanvragen die voor 1 januari binnenkwamen worden nog behandeld door het Mondriaan Fonds. Het SfA organiseert op 18 januari een bijeenkomst om toe te lichten welke wijzigingen zijn aangebracht in de regelingen voor vormgevers en architecten. Ook de regelingen voor het Gamefonds en het TAX-videoclipfonds worden overgedragen aan het SfA, dat deze samen met het Mediafonds zal uitvoeren.

Bij het Mondriaan Fonds loopt momenteel nog een sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur. Tot de aanstelling van de nieuwe directeur wordt het Mondriaan Fonds geleid door Christine Lindo en Madeleine van Lennep.

Het Mondriaan Fonds heeft een voorlopige en beknopte website gelanceerd met praktische informatie: www.mondriaanfonds.nl.
De nieuwe huisstijl van het Mondriaan Fonds is ontworpen door bureau 75b.
Informatie over de regelingen die in 2012 nog van kracht zijn, is nog te vinden via de oude websites www.mondriaanfoundation.nl en www.fondsbkvb.nl.