Mondriaanfonds maakt nieuwe regeling bijdrage publicaties bekend

De komst van een nieuwe regeling van het Mondriaanfonds voor financiële steun voor boeken en andere publicaties van kunstenaars en fotografen was al aangekondigd. Sinds vorige week is ook duidelijk wat de regels zijn.

Op de site van het fonds lezen we onder meer:

De bijdrage kan aangevraagd worden voor bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland. De bijdrage kan aangevraagd worden voor bijzondere publicaties, waarbij de publicatie de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Voor veel fotografen en kunstenaars geldt dat het boek vaak de ultieme drager is van het verhaal of het werk.

Voor deze nieuwe bijdrage hebben het ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds 300.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Doel is de zichtbaarheid van Nederlandse hedendaagse kunst verder te vergroten onder een (inter)nationaal publiek.

De hoogte van een Bijdrage Publicaties wordt per aanvraag vastgesteld. Het Mondriaan Fonds zal maximaal 25 procent bijdragen aan de kosten van een publicatie of 40 procent als het gaat om een vernieuwende manier van uitgeven. De eerste aanvraagronde sluit op 22 mei 2015.

Ter gelegenheid van deze hernieuwde mogelijkheid om publicaties te realiseren schreef Birgit Donker eerder de blog Een koninkrijk voor een boek.

Klik hier voor de Toelichting Bijdrage Publicaties.

Mondriaanfonds: Eerste aanvraagronde voor nieuwe Bijdrage Publicaties: 22 mei