Multimedia-studie World Press Photo: fotografie verandert in visuele verhalen

In de huidige media-economie vindt de uitwisseling van informatie vooral plaats via multimedia, sociale media en mobiele apparaten. Drukwerk zal niet uitsterven, maar het beeldscherm is de belangrijkste ingang naar informatie. En het concept van fotografie moeten we breder zien, met inbegrip van alle soorten van visueel verhalen vertellen. Aldus de eerste conclusies uit een onderzoek dat World Press Photo en de FotografenFederatie hebben laten uitvoeren door de Britse wetenschapper David Campbell.
Volgens Campbell is er zowel reden tot optimisme als pessimisme:

– optimisme vindt zijn bron in de grote creativiteit die is terug te vinden in de multimedia die tegenwoordig wordt geproduceerd en nieuwe journalistieke experimenten die nog volgen;

– pessimisme komt voort uit economische kwesties, maar alleen als we niet begrijpen hoe de dynamiek van de nieuwe media-economie werkt.

Campbell stelt: ‘Een verstandige aanpak is om te aanvaarden dat het mythologische aspect in de vroegere fotojournalistiek nu is uitgewerkt, en dat je moet letten op wat er werkt in het heden.’

Het rapport somt een aantal voordelen op van visual storytelling tegenover traditionele fotojournalistiek:
– makers hebben een sterker auteurschap
– verhalen kunnen in een grotere context worden geplaatst
– de onderwerpen kunnen een sterkere stem krijgen
– makkelijke distributie via het web, apps, eBooks, enz.
– niet afhankleijk van beperkte ruimte
– langer leven dan alleen de datum van publicatie
– toegang tot een wereldwijd publiek

Campbell geeft de hedendaagse fopotgraaf acht adviezen:
1. presenteer je goed via je eigen digitale ruimte: makkelijk toegankelijk voor alle apparaten, vernieuw de inhoud, optimaliseer zoekresultaten
2. train je in het gebruik van videobewerking
3. verzamel informatie op een goede manier: maak een planning zodat je met de goede media (audio, data, interviews, foto’s, video) de post-productie in kunt gaan
4. innoveer: onderzoek nieuwe manieren om je verhaal te vertellen
5. werk samen met mensen die bij voorbeeld goed zijn in onderzoeken, interviewen, schrijven, audio of video opnemen, fotograferen, ontwerpen
6. zoek partners voor financiering en verspreiding
7. bouw een netwerk op
8. zorg voor een bredere economische basis dan alleen fotograferen

Meer informatie bij World Press Photo

Download het rapport Visual Storytelling in the Age of Post-Industrialist Journalism