‘Naarden’ roept fotografen op tot inzenden

Het Epson FotoFestival Naarden brengt met zijn tiende editie een lofzang op het gevoel. Onder de titel Emoticon organiseert het festival van 17 mei tot en met 10 juni 2007 een groot aantal tentoonstellingen over ‘het fenomeen dat we tegenwoordig zó vaak uitspreken dat je zou denken dat de moderne mens het er moeilijk mee heeft: emotie.’
Het festival roept fotografen en andere betrokken deskundigen op om voorstellen in te dienen die passen in het thema.

Uit de oproep: ‘Het curatorium wil Emoticon groeperen rond vijf belangrijke begrippen: geluk, pijn, verleiding, angst, kicks. Iedereen die voorstellen indient, moet zich realiseren dat deze binnen de genoemde sub-thema’s vallen. Bij de samenstelling van het festival zal hier strikt de hand aan worden gehouden. Verder is het van belang om te weten dat meer exposities dan voorheen in de buitenlucht zullen worden gepresenteerd. Omdat het festival voor de tiende keer wordt georganiseerd zal ‘Naarden’ een feestelijker karakter hebben dan voorheen.’

En verder: ‘Bij het begrip geluk gaan we uit van de werktitel Paradijs. Bij pijn gebruiken we de werktitel Dood. Verleiding verzamelen we onder Buy me. Bij angst is de werktitel Escape. En bij kicks gebruiken we als naam voorlopig Meet the Freaks.’

• Meer informatie: www.fotofestivalnaarden.nl