Nederlands boekenexperiment in New York

Met steun uit de pot voor documentaire fotografie (Dutch Doc) van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) is tijdens het New York Photofestival een tentoonstelling te zien van vooral jongere fotografen die met fotoboeken bezig zijn.
Het persbericht van Dutch Doc:

De tentoonstelling voor het New York Photofestival (12 t/m 16 mei 2010) draagt de naam DUTCHDOC!SPACE. Curator Marga Rotteveel heeft in deze tentoonstelling de nadruk gelegd op de Nederlandse documentaire fotografie met een focus op het Nederlands fotoboek. Vier fotoboeken vormen het eerste deel en daarmee de ruggengraat van de tentoonstelling: Petra Stavast (‘Libero’), Willem Popelier (‘XXXX and Willem’), Wytske van Keulen (‘We would come to doubt everything. And almost everyone would come to doubt’) en Daan Paans (‘It might be said that there are three times: ……to come’).

Het tweede deel van de tentoonstelling bestaat uit het tonen van de nieuwe methodiek die de huidige lichting Nederlandse fotografen is ingeslagen; de strategie achter hun fotoprojecten die hebben geleid tot een fotoboek. Deze methodiek die berust op een ‘do-it-yourself’ en ‘hands-on’ mentaliteit wordt uitgelegd aan de hand van het werk van Boudewijn Bollmann, Teun van der Heijden/Stanley Greene, Hugo Schuitemaker, Featuring/Willem Poelstra, Wil van Iersel, Rob Hornstra, Sjoerd Knibbeler en Rob Wetzer. Daarnaast kunnen de bezoekers aan DutchDoc!Space op een actieve wijze deelnemen door hun commentaar en beeld toe te voegen aan de tentoonstelling.

De beide delen worden versterkt door een ondersteunende programmering van lezingen en workshops die zowel binnen als buiten de tentoonstellingsruimte plaatsvinden. Een onderdeel van deze programmering is een vierdelige lezingencyclus die het ‘do-it- yourself’ en ‘hands-on’ principe als onderwerp heeft. Erik Kessels, een van de vier hoofdcuratoren van het NYPH, heeft zijn deelname hieraan toegezegd evenals fotograaf Rob Hornstra. Publieksparticipatie uit zich vervolgens in de mogelijkheid om zelf een boek te maken door een aanwezige kopiermachine in de tentoonstellingsruimte. ‘Hands-on’ kunnen bezoekers uit het beschikbare materiaal van de vier fotoboeken een eigen nieuw boek samenstellen door printing on demand.

Fotograaf Boudewijn Bollmann zal in New York binnen de festivalperiode een nieuwe publicatie maken genaamd ‘Twisted Street NY’(www.twistedstreets.nl)

Tevens zijn 20 fotografen gevraagd om van hun bestaande boek een special edition te maken speciaal voor NYPH. Deze boeken worden in de tentoonstelling opgenomen. De volgende fotografen nemen hieraan deel:

1. Boudewijn Bollmann
2. Karianne Bueno / ‘Aspen’
3. Marco van Duijvendijk / ‘Eastward Bound’
4. Stefanie Grätz / ‘Groninger’
5. Rob Hornstra / ‘101 Billionairs’ + ‘Sanatorium’
6. Judith van IJken / ‘Mimicry’
7. Cuny Janssen / ‘My Grandma was a Turtle’
8. Wytske van Keulen / ‘We would come to doubt everything. And almost everyone would come to doubt.’
9. Dieuwertje Komen / Bordeaus
10. Sjoerd Knibbeler / ‘ertussenuit’
11. Natascha Libbert/ ‘Take me to the Hilton’
12. Daan Paans / ‘misschien zouden we in eigenlijke zin….’
13. Willem Popelier/ ‘xxxx&Willem’
14. Isabella Rozendaal / ‘On Loving Animals’
15. Jaap Scheeren en Hans Gremmen / ‘Fake flowers in full colour’
16. Sterre Sprengers / ‘Nieuwe Oernatuur’
17. Petra Stavast / ‘Libero’
18. Niels Stomps / ‘Mist’
19. Andrea Stultiens / ‘Intensive care’
20. Rob Wetzer / ‘in zijn huis’

Voor het totale project is de samenwerking opgezocht en gevonden met de intendant documentaire fotografie van het Fonds BKVB. Binnen het speerpuntenprogramma van het intendantschap heeft dit project vorm gekregen. De intendant is binnen DutcDoc!Space actief en verantwoordelijk voor de randprogrammering. Hiermee wordt een gezamenlijk doel nagestreefd, namelijk het uitdragen en het verder ontwikkelen van de nieuwe Nederlandse documentaire fotografie.

De vorm van de tentoonstelling is in handen van ‘Featuring’ die tevens hebben bijgedragen aan de conceptontwikkeling van DUTCHDOC!SPACE. De vorm waarin de tentoonstelling te zien zal zijn is die van een levensgroot boek. Alle pagina’s van de vier de boeken zijn als spreads gekopieerd en vervolgens vastgezet op grote vellen die van plafond tot vloer reiken. Ze vormen gezamenlijk een labyrint waar de bezoeker doorheen kan wandelen en zo de verhalen op levendige wijze tot zich kan nemen.

In het laatste uur van het fotofestival zal deze tentoonstelling tot een handzaam boek worden gevouwen. Daarmee is de cirkel van het tonen van het documentaire Nederlandse fotoboek rond. DUTCHDOC!SPACE zal na New York verschijnen in Amsterdam, Berlijn en Hongkong.

www.dutchdocspace.nl

www.newyorkphotofestival.co

Video-interviews met Petra Stavast en Rob Hornstrazijn te bekijken bij Dutch Doc