Nederlands Fotomuseum ontvangt 6 ton extra

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam met een extra financie?le bijdrage van € 600.000 uit het Wertheimer Fonds. Deze toekenning is gedaan op advies van de Wertheimer-Stichting. Met de bijdrage krijgt het museum de gelegenheid de positie als he?t Nederlands Fotomuseum verder te versterken, aldus een persbericht. Directeur Ruud Visschedijk: ‘Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Wertheimer-Stichting durven een ferme stap te ondernemen daar waar velen een stap terug doen. Ze geven hiermee een sterk signaal af aan politiek en andere sponsoren. Dit is precies wat het museum nodig heeft.’
Het persbericht vervolgt:

Met de extra bijdrage financiert het Nederlands Fotomuseum de komende jaren innovatieve, experimentele en unieke fotoprojecten. De bijdrage is een aanvulling op de eerdere toezegging om het rendement van het Wertheimer Fonds in de periode 2009-2012 aan het Fotomuseum te verstrekken. Hiermee worden onder andere activiteiten voor fotografen, betere toegang tot de collectie, aankopen van fotoprojecten, wetenschappelijk onderzoek en debatten gefinancierd. Dankzij de bijdrage van mecenas prof. Mr. H.W. Wertheimer kan het Cultuurfonds ontwikkelingen op het gebied van fotografie blijven stimuleren, een belangrijke taak nu de overheid fors snijdt in subsidies voor de cultuursector.

Wertheimer Fonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft zich in 70 jaar ontwikkeld tot de grootste intermediair voor (cultuur)mecenaat in Nederland, met meer dan 260 CultuurFondsen op Naam. Het Wertheimer Fonds werd bij het Cultuurfonds bij legaat ingesteld door prof. mr. H.W. Wertheimer (1913-1997). De jurist en amateurfotograaf liet tien miljoen euro na. In zijn testament heeft hij laten vastleggen dat zijn nalatenschap aangewend dient te worden ‘voor de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en voor steun aan casu quo voor oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening der fotografie tot hun recht komen in het bijzonder.’ Volgens de instructies van de heer Wertheimer werd in 2000 de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse fotografie opgericht die moet zorgdragen voor de uitvoering van het legaat. Sindsdien adviseert de Wertheimer-Stichting het Prins Bernhard Cultuurfonds over de bestedingen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financie?le bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Cultuurfonds is actief als intermediair voor het mecenaat en beheert meer dan 260 CultuurFondsen op Naam voor particulieren, stichtingen en bedrijven die cultuur een warm hart toedragen.

www.nederlandsfotomuseum.nl