Nederlands Fotomuseum verwerft Sanne Sannes

Het Nederlands Fotomuseum heeft alle nog bestaande originele afdrukken van het fotoboek Oog om oog uit 1964 van de jong overleden Nederlandse fotograaf Sanne Sannes verworven en krijgt het complete archief van Sannes in beheer.
Het oeuvre van Sanne Sannes is relatief ondervertegenwoordigd in de Fotocollectie Nederland terwijl zijn werk zeker in het buitenland tot de fotografische canon wordt gerekend.
Oog om oog is het enige tijdens het leven van Sannes gepubliceerde fotoboek. Het boek, met gedichten van Hugo Claus, is een van de belangrijkste in de Nederlandse fotografie. De aankoop van Oog om oog sluit aan op het collectiebeleid om complete belangrijke Nederlandse fotoboeken en fotoprojecten aan te kopen en te ontsluiten via de website van het Nederlands Fotomuseum.

Sanne Sannes (Groningen, 19 maart 1937 – Bergen, 23 maart 1967) is bekend om zijn grofkorrelige erotische portretten uit de jaren zestig. De vrouwen, gefotografeerd in extatische sessies, houden zelden lijf en hoofd stil. Sannes veroorloofde zich alle denkbare technische trucs om zijn foto’s die onweerstaanbare aanlokkelijkheid te geven van de erotische oerfoto van de jaren zestig: een mooi, maar vaag bloot meisje achter een beregend raam, eveneens een bekend beeld uit het werk van Ed van der Elsken. Hij bekraste de negatieven, maakte doordrukken en dubbeldrukken. Hij vergrootte details zo sterk dat een abstract beeld ontstond.

Sannes maakte van zijn foto’s ook films, door snelle beeldmontage. Bekend is Dirty Girl uit 1966 die werd gemaakt in opdracht van de VPRO, maar nooit is uitgezonden. Sannes kon onmogelijk bestaan van zijn kunstfotografie en nam daarom ook opdrachten aan. Hij maakte foto’s voor platenhoezen, boekomslagen en reportages voor weekbladen als Panorama, Libelle en Margriet. Op 23 maart 1967 reed hij tegen een boom aan de Eeuwige Laan in Bergen (N.H.). Sannes was op slag dood, de vier andere inzittenden, drie modellen en Gerrit Jan Wolffensperger, raakten zwaargewond. Sannes’ nalatenschap kwam onder de hoede van zijn broer Rob Sannes.

Hoewel het werk van Sanne Sannes in 1993 het onderwerp vormde voor het eerste deel in de door het Prins Bernhard Cultuurfonds geïnitieerde reeks monografieën, beperkt de aanwezigheid van zijn werk in openbare Nederlandse collecties zich tot een klein aantal afdrukken en de recent door het Rijksmuseum verworven dummy voor Dagboek van een erotomaan. Sinds 1991 is door het Fotomuseum veel moeite gedaan om het oeuvre van Sanne Sannes voor Nederland als geheel in een openbare collectie te behouden. Dit was eens te meer urgent omdat vernietiging van zijn negatieven- en dia-archief een serieuze bedreiging vormde voor het destijds als gewaagd ervaren oeuvre van Sanne Sannes.

Bij nader onderzoek in de nalatenschap van Sanne Sannes bleken er nog 43 originele afdrukken te bestaan van de 55 foto’s die in het boek Oog om oog (De Bezige Bij, Amsterdam 1964) werden gereproduceerd. Door de aankoop blijft niet alleen een sleutelwerk uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie behouden, maar wordt ook voorkomen dat de negatieven, dia’s en documentatie worden vernietigd of naar het buitenland verdwijnen. Gekoppeld aan de aankoop van deze 43 bewaard gebleven originele afdrukken wordt immers het gehele archief van Sanne Sannes overgedragen aan het Nederlands Fotomuseum.

In Foam opende vorige week een tentoonstelling met werk van Sanne Sannes. Meer informatie: Photostart