Nederlands Fotomuseum zoekt nieuw lid Raad van Toezicht 

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is op zoek naar een nieuw lid voor zijn Raad van Toezicht. Deze raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en de gang van zaken in het museum. Tevens fungeert de Raad als klankbord voor de directie.

Wegens het aflopen van de wettelijke termijn van één van de leden is de raad per 1 september 2015 op zoek naar kandidaten voor deze vacature. Zij heeft een enthousiaste fotograaf of beeldend kunstenaar voor ogen, die goed op de hoogte is van de nationale en internationale ontwikkelingen in de fotografie en de prestaties van het museum op dit terrein goed kan beoordelen.

De kandidaten worden door een selectiecommissie beoordeeld. Voor nadere informatie over het Nederlands Fotomuseum raadpleeg onze website, de jaarverslagen en informatie over de organisatie zijn te vinden onder het kopje ‘organisatie’.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor 1-7-2015 een e-mail sturen naar Ruud Visschedijk, directeur van het museum, met een cv en een korte motivatie (rvisschedijk@nederlandsfotomuseum.nl). Voor vragen over de vacature kunt u ook bij hem terecht.

www.nederlandsfotomuseum.nl