NFg Nieuwsbrief wordt Fotografisch geheugen

Na meer dan vijftien jaar de NFg-Nieuwsbrief te hebben uitgegeven, zal het Nederlands Fotogenootschap (NFg) met ingang van maart 2008 zijn tijdschrift laten verschijnen onder de nieuwe titel ‘Fotografisch geheugen’, aldus een persbericht.
Het bericht vervolgt:

Fotografisch geheugen: een titel die de missie van tijdschrift én vereniging beter dekt, kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Fotografisch geheugen kiest net als het NFg vol overtuiging voor het fotografisch erfgoed van Nederland. Een erfgoed dat de laatste decennia veilig leek, maar waarvan de duurzaamheid de laatste tijd door een aantal negatieve factoren onmiskenbaar onder druk staat.

Hoewel de oplage van het blad relatief bescheiden is, weet het NFg zich altijd verzekerd van ruime instemming en veel waardering voor zijn vier maal per jaar verschijnende periodiek. Doordat elk nummer is opgebouwd rond een wisselend en aansprekend thema, is het blad niet alleen geliefd bij de fotobeherende instellingen, maar ook bij een groeiende groep van fotografieverzamelaars en anderszins (kunst)historisch geïnteresseerden. De thema’s van de komende afleveringen zijn ‘religie’ (nr. 58), ‘plaatsen van herinnering’ (nr. 59) en ‘sport’ (nr. 60).

Behalve dat het tijdschrift vanaf nu onder een nieuwe titel zal worden gepubliceerd, zullen tevens inhoud en uiterlijk modificaties ondergaan. De redactie zal zich in haar vernieuwingsdrang echter ook laten leiden door de positieve geluiden over de huidige vorm van het blad die haar altijd hebben bereikt. Wij zijn ervan overtuigd dat de uiteindelijke mix van oud en nieuw voor iedereen de juiste balans zal opleveren.