Nieuw Foam Magazine gepresenteerd in Parijs en Amsterdam

Het gereanimeerde Foam Magazine wordt vanavond tijdens een receptie in Les Art Décoratifs in Parijs feestelijk gepresenteerd. Op 14 december gebeurt dat in Amsterdam.
Het internationaal georiënteerde, engelstalige Foam Magazine is door het faillissement van uitgever Artimo meer dan een jaar uit de running geweest. Foam en Vandejong, die vanaf het eerste nummer samenwerkten aan deze uitgave besloten een doorstart te maken.

Vanavond presenteren zij als uitgevers nummer 9 van dit full-color kwartaalblad over internationale autonome fotografie. Tijdens de opening van de overzichtstentoonstelling van het werk van Paul Kooiker, op 14 december, kunnen de fotografieliefhebbers die de Parijse presentatie hebben gemist, kennis nemen van het nieuwe nummer.

Nummer 9 komt in opzet en vormgeving overeen met de voorgaande 8 nummers. ‘Eden’ is het thema waarover Marcel Feil een inleiding schreef en waarbij zes portfolio’s zijn gezocht. Het voert te ver om binnen dit berichtje op de inhoud van de gepresenteerde series in te gaan, maar de lezer kan rekenen op een moderne invulling van het gekozen motto.

Vanaf pagina 155 tot en met 169 is er aandacht voor de lopende en toekomstige exposities in Foam, waarvan tien pagina’s zijn gewijd aan een inleiding over en een portfolio van het werk van August Sander, dat vanaf 22 december geëxposeerd wordt. Het magazine sluit af met korte besprekingen van recent verschenen fotoboeken.

Foam #9, Eden
international photography magazine
uitgave Foam en Vandejong
prijs: 12,50 euro