Nieuw fotofonds voor rentevrije leningen bij Materiaalfonds

Het Materiaalfonds is verheugd over de toetreding van een nieuwe partner, aldus een persbericht: een aantal particulieren heeft de handen ineengeslagen en onder de naam Fotofonds FBHW in eerste instantie een startkapitaal van 15 duizend euro beschikbaar gesteld voor het verstrekken van rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars.

Het Fotofonds FBHW wordt gepresenteerd op maandag 12 mei, tijdens De Donkere Kamer in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Het persbericht vervolgt:

Er is bij kunstenaars dringend behoefte aan alternatieve vormen van financiering. Dit geldt zeker ook voor fotografen, nu bijvoorbeeld fotoboeken niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage van de overheid. De Stichting Fotobeheer Hannes Wallrafen, Flip Bool en de FotografenFederatie zagen de urgentie en namen het initiatief om een fonds in te stellen waaruit rentevrije leningen zullen worden verstrekt. Het Fotofonds FBHW spitst zich toe op sociaal relevante projecten waarin lens-based media een centrale rol spelen.

Het Materiaalfonds verstrekt sinds 1972 rentevrije leningen aan kunstenaars, fotografen en vormgevers. De leningen, met een looptijd van drie jaar, zijn bedoeld voor het maken en presenteren van nieuw werk. Als een vorm van microkrediet avant la lettre zijn sinds de oprichting van het Materiaalfonds ca. 1900 projecten voorgefinancierd met een totaalbedrag van bijna 6,6 miljoen euro.

Het belang van particuliere investeerders

Het Materiaalfonds werkt samen met het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het CBK Rotterdam en Stichting DOEN. Om zijn slagkracht te vergroten, hiaten te vullen en meer kunstenaars de gelegenheid te bieden zelf in hun werk te investeren is het Materiaalfonds al enige tijd op zoek naar particuliere investeerders. Het Fotofonds FBHW, speciaal voor fotografen en videokunstenaars, betekent een zeer welkome èn noodzakelijke versterking van het leningenfonds, bijzonder te noemen omdat het om een particulier initiatief gaat.

Met dit startkapitaal van 15 duizend euro kunnen bijvoorbeeld vijf leningen verstrekt worden van € 3.000. Dit geld wordt afgelost en kan opnieuw worden uitgeleend. In de loop van de jaren ondersteunt het Fotofonds FBHW dus veel meer dan vijf fotografen.

Door dit startkapitaal van 15 duizend euro ter beschikking te stellen hopen de initiatiefnemers van het Fotofonds FBHW andere particulieren en bedrijven ertoe te bewegen het fonds te versterken en zo bij te dragen aan de realisatie van belangwekkende, toekomstige kunstprojecten.

www.materiaalfonds.nl