Nieuw netwerk voor foto-onderzoekers

Eind deze maand is de presentatie van Scherptediepte, een netwerk voor onderzoekers, curatoren en critici voor ‘fotografie en mediacultuur in de Lage Landen. Op 27 oktober is er lancering in Paradiso in Amsterdam, op 10 november in het Institut Neerlandais in Parijs. Het is een initiatief van de Universiteit Leiden.
Het persbericht:

Terwijl internationaal wordt gesproken over een ‘renaissance in Dutch photography’, vindt op 27 oktober in Amsterdam en op 10 november in Parijs de lancering plaats van het nieuwe netwerk ‘Scherptediepte’ en het Engelstalige wetenschappelijk open-accesstijdschrift Depth of Field voor onderzoek op het gebied van fotografie en mediacultuur in de Lage Landen. Het netwerk beoogt de infrastrucuur en interdisciplinaire communicatie voor onderzoek naar fotografie en mediacultuur te bevorderen, stimuleert een intensiever gebruik van collecties, biedt met het wetenschappelijk open access tijdschrift Depth of Field een platform met internationale exposure en hoopt bij te dragen aan (nog) meer publicaties en tentoonstellingen met kwaliteit en diepgang.

Iedereen die in fotografie en mediacultuur is gei?nteresseerd, is welkom op de lanceringsmiddag in Paradiso vol levendige presentaties die aangeven waar Scherptediepte en Depth of Field zich zoal mee bezig houden. Met presentaties van o.a. Tamara Berghmans (Vrije Universiteit Brussel/FoMu Antwerpen) over de emancipatie in Belgie? van fotografie tot kunstvorm, Martijn Kleppe (Erasmus Universiteit) over on-line gedrag van bezoekers aan beeldbanken, Sara Blokland (kunstenaar) over beeldarchieven als bron voor reflectie over geschiedenis, beeldvorming en maatschappij en Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden) over Erwin Olaf, verbeelding in de fotografie en historiefotografie. Visuele columns met onder andere Danie?lle Kwaaitaal en fotohistoricus Saskia Asser, belichten nieuw te onderzoeken onderwerpen in de Nederlandse en Belgische fotografie en verborgen schatten in foto- en mediacollecties.

Scherptediepte en Depth of Field worden gei?nitieerd vanuit Universiteit Leiden, in samenwerking met andere universiteiten en musea zoals het Rijksmuseum, Vrije Universiteit Brussel, FotoMuseum Antwerpen en Erasmus Universiteit Rotterdam. Depth of Field wordt uitgegeven door Leiden University Press met ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Scherptediepte opereert als zusterorganisatie van het Nederlands Fotogenootschap van fotobeherende instellingen, dat op 27 okt ook haar twintigjarig jubileum viert. In Depth of Field zijn tevens de artikelen over fotografen en fotografie opgenomen uit de Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, beter bekend als ‘het Fotolexicon’. Op record- niveau worden Fotolexicon-artikelen gelinkt naar fotografen.nl van het Nederlands Fotomuseum, de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie en de Fotografenfederatie.

Programma 27 oktober,
13.30u in Paradiso, Amsterdam, kaarverkoop via www.paradiso.nl Met vier presentaties over actueel onderzoek en zes ‘visuele columns’ over nog te onderzoeken onderwerpen en verborgen schatten in beeldcollecties of oeuvres en archieven van beeldmakers, o.a.: Tamara Berghmans (Vrije Universiteit Brussel/FoMu Antwerpen) over de emancipatie in Belgie? van fotografie tot kunstvorm Martijn Kleppe (Erasmus Universiteit) over het on-line gedrag van bezoekers aan beeldbanken Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden) over Erwin Olaf, verbeelding in de fotografie en historiefotografie Saskia Asser (fotohistoricus) over het plezier van onderzoek doen Sara Blokland (kunstenaar) over archieven als bron voor reflectie op maatschappij en beeldvorming Veejaykunst van o.a. Danie?lle Kwaaitaal als ongeschreven geschiedenis van een cultuurfenomeen
etcetera

Programma 10 november,
19.00u in Insitut Ne?erlandais, Parijs, zie www.institutneerlandais.com
Het Institut Ne?erlandais organiseert i.s.m. het Rijksmuseum de tentoonstelling George Hendrik Breitner – Pionier van de straatfotografie (3 november 2011 – 22 januari 2012). Op 10 november, in de context van een VIP-bijeenkomst van Paris Photo, wordt Depth of Field publiek gelanceerd. Hans Rooseboom (Rijksmuseum) over de tentoonstelling van George Hendrik Breitner Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden) over Depth of Field en Erwin Olaf Erwin Olaf (fotograaf) over Leidens Ontzet, zijn nieuwe boek Own en de Johannes Vermeer Prijs

Bestuur Scherptediepte: Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden, voorzitter), Saskia Asser (fotohistoricus, secretaris), Ruud Witmer (Universiteit Leiden, penningmeester), Lars Bakers (advocaat te Amsterdam), Mattie Boom (Rijksmuseum), Martijn Kleppe (Erasmus Universiteit).

Kernredactie Depth of Field: Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden, hoofdredacteur), Saskia Asser (fotohistoricus), Tamara Berghmans (Vrije Universiteit Brussel/FoMu Antwerpen), Hans Rooseboom (Rijksmuseum, eindredactie).
Redactieraad Depth of Field: Pool Andries (FoMu Antwerpen), Mattie Boom (Rijksmuseum), Eric de Bruyn (Universiteit Leiden), Rachel Esner (Universiteit van Amsterdam), Steven Joseph (fotohistoricus, Brussel), Alison Nordstro?m (George Eastman House, Rochester, NY), Marta Zarzycka (Universiteit Utrecht), Johan Swinnen (Vrije Universiteit Brussel), Anneke van Veen (Stadsarchief Amsterdam), Hripsime? Visser (Stedelijk Museum Amsterdam), Helen Westgeest (Universiteit Leiden).

www.depthoffield.eu