Nieuwsbrief IIAS gewijd aan koloniale fotografie Azië

Het International Institute for Asian Studies (IISA) wijdt zijn 44-ste nieuwsbrief aan foto’s uit Azië die stammen uit de koloniale periode.
De web-publicatie biedt acht artikelen die als pdf zijn op te roepen. Ze gaan onder meer over oude foto’s uit China, Korea, de Filippijnen, India en Indochina.

International Institute for Asian Studies: Newsletter 44