Nieuwsbrief IIAS gewijd aan koloniale fotografie Azië

Het International Institute for Asian Studies (IISA) wijdt zijn 44-ste nieuwsbrief aan foto’s uit Azië die stammen uit de koloniale periode.
De web-publicatie biedt acht artikelen die als pdf zijn op te roepen. Ze gaan onder meer over oude foto’s uit China, Korea, de Filippijnen, India en Indochina.

• International Institute for Asian Studies: Newsletter 44