Nikon wint rechtzaak tegen illegale parallelimport

De rechtbank in Den Haag heeft Nikon op 18 augustus 2009 in het gelijk gesteld in de zaak tegen verschillende Crown ondernemingen, OPX Media, het Zwitserse Oderma en dhr. Ruitenberg. Tot voor kort importeerden de gedaagden Nikon camera’s uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en verkochten deze niet-voor-de-Europese-markt-bedoelde camera’s aan de Nederlandse handel; iets wat volgens het Europese merkenrecht niet is toegestaan.
Opmerkelijk aan de uitspraak van de rechtbank is dat deze uitspraak niet alleen een einde maakt aan de illegale import van Nikon camera’s door de verschillende Crown ondernemingen, OPX en Oderma, maar ook dhr. Ruitenberg persoonlijk verbiedt om op welke manier dan ook in de handel van illegaal geïmporteerde Nikon camera’s te participeren, aldus een persbericht van Nikon.

De uitspraak is voor Nikon en andere partijen een belangrijke overwinning in de strijd tegen de illegale parallelimport van producten, want niet langer is het voor dhr. Ruitenberg mogelijk zijn illegale praktijken voort te blijven zetten onder een andere naam, iets wat tot voor de rechtelijke uitspraak van 18 augustus 2009 veelal wel gebeurde.

Ook voor de handel is de betreffende uitspraak belangrijk: een eerlijke strijd voor een goede concurrentiepositie in de markt kan namelijk alleen plaatsvinden als alle partijen zich aan de regels houden, en volledig zaken doen binnen het juridisch raamwerk van Nederland en de Europese Unie. Nikon steunt haar handelspartners die volgens de regels werken en zal om deze reden handelspartijen die Nikon producten van buiten de EER op de Nederlandse markt brengen blijven wijzen op de onrechtmatigheid van hun handel. Nikon Nederland heeft er vertrouwen in dat deze actieve handelswijze zal bijdragen aan een eerlijke handel in de markt.

Berend van Iterson van Nikon Nederland, zegt: ‘Een eerlijke concurrentie en transparantie binnen de handel komt ook de consument ten goede. Camera’s die niet voor de Europese markt bedoeld zijn worden veelal in niet-perfecte of niet-complete staat geleverd; een handleiding en/of garantiekaart kan missen, of de verpakking kan beschadigd zijn. Zowel de Nederlandse consument als de Nederlandse handel stellen bovendien top-kwaliteit Nikon-service en -assistentie in de Nederlandse taal op prijs. De kosten van een dergelijke service kunnen alleen gedragen worden als Nikon Nederland in een eerlijke Nederlandse markt haar Nikon producten kan verkopen.’