Nobelprijs voor bedenkers CCD-chip

Het startpunt van de digitale fotografie bevindt zich in een middagje brainstormen in 1969 bij AT&T Bell Labs. De collega’s Willard S. Boyle en George E. Smith legden toen de grondslag voor de CCD-chip, intussen aanwezig in alle digitale camera’s, en in vele elektronenmicroscopen en telescopen. Dit jaar is hen de helft van de Nobelprijs voor Natuurkunde toegekend.
CCD-chips zetten licht om in elektrische lading via het foto-elektrisch effect. Overigens kreeg Albert Einstein in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor de theoretische voorspelling van dit effect.

De andere helft van de prijs is voor Charles Kao, die baanbrekend werk verrichtte voor de glasvezeltechniek, een van de grondvesten van snel internet.

Meer informatie en video-interviews: The Nobel Prize in Physics 2009