Noorderlicht biedt 7 fotografen opdracht van 8000 euro

Het door het Mondriaan Fonds medegefinancierde project Het Vervolg wordt het tweede onderdeel van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2013. Hiervoor kunnen alleen Nederlandse fotografen een voorstel indienen. Na selectie door een vakjury biedt Noorderlicht zeven Nederlandse fotografen elk een budget van 80 00 euro om terug te keren naar een eerder gefotografeerd onderwerp. De deadline voor het indienen van voorstellen is 10 december 2012, aldus een persbericht.
Het bericht vervolgt:

Noorderlicht staat voor fotografie die getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en inhoudelijke verdieping. Met de opdrachtenreeks Het Vervolg biedt Noorderlicht zeven Nederlandse fotografen de mogelijkheid terug te keren naar een eerder gefotografeerd onderwerp en dat verder uit te diepen of aan te scherpen. Zij krijgen met deze opdracht de ruimte om tot urgente beeldverhalen te komen die dieper graven dan een enkele serie of losstaand project.

Doel project
Noorderlicht hecht sterk aan het belang van fotografie-opdrachten. Enerzijds willen wij hiermee verdieping en contemplatie stimuleren; beter inzicht in een onderwerp bieden door het blootleggen van langjarige ontwikkelingen of door er nogmaals en met een frisse blik naar te kijken. Anderzijds entameren wij hiermee nieuwe series die in de context van eerder werk een grotere kracht en betekenis krijgen. Bovendien willen we laten zien dat vernieuwing op de schouders van traditie staat, en dat de geschiedenis van de fotografie een rijk en ononderbroken continuüm vormt.

Selectie
De oproep staat open voor professionele Nederlandse fotografen van alle leeftijden. Fotografen en projecten kunnen ook worden voorgedragen door curatoren, galeristen en organisaties. Alle technieken en middelen zijn toegestaan. Ook multimediale technieken kunnen worden ingezet.

De zeven fotografen worden geselecteerd door een vakjury op basis van een projectvoorstel. Bij het maken van de selectie wordt gekeken naar zowel de kwaliteit van de eerdere serie als die van het huidige werk en het projectvoorstel van de indienende fotograaf. Bovendien is het belangrijk dat de beide series (oud en nieuw) kwalitatief en inhoudelijk op eigen benen kunnen staan, maar in onderlinge samenhang een meerwaarde vertonen.

Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2013
In 2013 wordt de 20ste editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie gehouden (8 sept t/m 6 okt, Groningen). Deze editie zal bestaan uit meerdere thematische tentoonstellingen, waarvan ‘Het Vervolg’ de tweede is die wordt bekendgemaakt. Voor het eerste thema ‘To Have And Have Not’ is eerder een oproep gedaan (deadline 11 januari 2013). De overige thema’s worden later bekendgemaakt.


www.noorderlicht.com