Noorderlicht dit jaar over platteland

Noorderlicht neemt voor zijn fotomanifestatie in 2010 het hedendaagse platteland tot onderwerp. De fotomanifestatie zal te zien zijn vanaf 5 september t/m 31 oktober, met het Fries Museum in Leeuwarden als de centrale tentoonstellingsplek.
Het persbericht van de organisatie:

In het verlengde van de Friese Noorderlicht-traditie richt de tentoonstelling zich vooral op actuele ontwikkelingen in de niet-westerse wereld, in beeld gebracht door niet-westerse en westerse fotografen. De inzendtermijn voor fotografen en curatoren is geopend en sluit maandag 12 april.

Thema: niet-westerse platteland Noorderlicht onderzoekt voor de komende fotomanifestatie de veranderingen op het niet-westerse platteland. Rapporten van de VN schetsen een somber beeld voor de toekomst. De vooruitzichten van plattelandbewoners zijn zelfs slechter dan die van slumbewoners in de steden. Er heerst armoede en er is een gebrek aan scholing. Sociale mobiliteit beperkt zich tot een leegloop van jongeren naar de stad, waardoor het platteland vergrijst. Men verwacht dat in 2030 nog maar 40% van de aardbevolking op het platteland leeft. In dat jaar zal 80% van de stadsbevolking buiten het Westen wonen, waarbij met name in de kleinere steden van Azië en Afrika door natuurlijke aanwas de groei verwacht wordt.

Hoe is het plattelandsleven aan het veranderen, in de hedendaagse verstedelijkte en globale economie? En is het mogelijk om, tegen alle economische logica in, het rurale leven een herwaardering te geven?

Fotografen en curatoren die met dit onderwerp bezig zijn worden uitgenodigd voorstellen in te sturen. In 2011 zal Noorderlicht met dit thema verder gaan door de aandacht van het platteland naar de stad te verplaatsen. Ook daarover zijn inzendingen welkom.

Meer informatie bij Noorderlicht

Voorwaarden voor inzenden