Noorderlicht dreigt rijkssubsidie te verliezen

De presentatie-instelling Noorderlicht (fotofestival en galerie) verliest zijn subsidie vanuit de basis infrastructuur (BIS) van waaruit het rijk subsidies verstrekt aan belangrijke instellingen. Althans, dat is wat de Raad voor Cultuur adviseert aan de regering. In de bijna afgeronde periode 2013-2016 ontving de Gronings/Friese instelling nog jaarlijks 236.702 euro vanuit de BIS. Het Nederlands Fotomuseum kan – als enige foto-instelling – wel blijven rekenen op rijkssubsidie als het aan de Raad ligt, zij het onder voorwaarden

De Raad voor de Cultuur schrijft in zijn advies voor de periode 2017-2020 over Noorderlicht:

‘De raad vindt dat Noorderlicht onvoldoende voldoet aan de criteria van vernieuwing en experiment die op grond van de regeling zijn vereist voor presentatie-instellingen. De focus ligt, in vergelijking met andere presentatie-instellingen, te weinig op vernieuwing in relatie tot actuele ontwikkelingen binnen de fotografie en de beeldende kunst. De raad mist verder een reflectie van de instelling op haar positionering ten opzichte van andere fotografie-instellingen in Nederland.

De raad onderkent de waardering en grote bekendheid van (de fotomanifestatie) Noorderlicht bij professionals en een breed publiek. Maar in de vernieuwing van de (presentatie van) fotografie blijft Noorderlicht achter en worden ontwikkelingen binnen de fotografie onvoldoende gevolgd en opgepakt. De raad is van mening dat de plannen om de fotomanifestatie te verkleinen, ten gunste van de projecten in de fotogalerie en tijdelijke presentaties op uiteenlopende plekken in het publieke domein, risicovol zijn. Juist aan de groots aangepakte, jaarlijkse fotomanifestatie heeft Noorderlicht zijn internationale reputatie en positie te danken.

Noorderlicht is sterk geworteld in de noordelijke regio en heeft een programmering ontwikkeld waarmee (inter)nationaal en regionaal publiek, waaronder veel studenten, wordt bediend. De raad vindt dit positief en verwacht dat Noorderlicht deze positie in de samenwerking met overheden en culturele instellingen in de noordelijke regio zal consolideren en uitbouwen. Noorderlicht heeft ervaring met educatie die gericht is op scholen en maakt zich sterk voor talentontwikkeling die gericht is op het kunstvakonderwijs en de beroepsgroep.’

In 2012 adviseerde de Raad voor Cultuur ook negatief over subsidie voor Noorderlicht. Na verwoed actie voeren vanuit de organisatie kreeg Noorderlicht later dat jaar alsnog een toezegging van ruim twee ton.

Vorige week kon Noorderlicht nog blij melden dan lokale overheden een eenmalig tekort op de begroting van een ton met subsidie gaan neutraliseren.

De enige andere foto-instelling die vanuit de BIS subsidie ontvangt is het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De Raad van Cultuur schrijft daarover:

‘De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Nederlands Fotomuseum een subsidiebedrag toe te kennen van € 709.301, op voorwaarde dat het museum een aangepaste – sluitende – begroting indient met een daarop aangepast activiteitenplan. Dit bedrag is conform de indeling in categorie 2.

Het Fotomuseum heeft een helder profiel en is ambitieus in zijn plannen. De raad is positief over het activiteitenprogramma waarmee het Fotomuseum de eigen collectie op de voorgrond wil plaatsen en zich internationaal wil positioneren. De raad onderschrijft het aangescherpte collectiebeleid, zeker gezien de achterstanden in digitalisering. Het plan om samen met de SKVR en de Fotovakschool een Internationaal Centrum voor Fotografie te formeren vindt de raad van grote waarde. Ook is de raad enthousiast over de wijze waarop het museum een jonger publiek aan zich weet te binden. Wel vindt de raad het werkgeverschap en de naleving van de Governance Code Cultuur onvoldoende uitgewerkt.’

Meer bij de Raad voor Cultuur