Noorderlicht richt zich op Oost-Europees verleden

De vijftiende Noorderlicht-manifestatie, volgend jaar in Leeuwarden, is de vijfde en laatste in de reeks met een niet-westerse regio als thema. Het festival gaat op zoek
naar verborgen juwelen uit vervlogen tijden, in het communistische Oost-Europa vóór 1989.

Noorderlicht vindt plaats van 7 september t/m 26 oktober 2008.
Het persbericht meldt: ‘Veel werk van getalenteerde fotografen kwam door censuur, de Koude Oorlog en gebrek aan podia niet naar buiten. Ook na de val van de muur bleef dit werk veelal ongezien omdat het herinnert aan vroeger. Ieders blik – van zowel de nieuwe machthebbers als het culturele veld – werd juist gericht op de nieuw verworven vrijheden en een nieuwe toekomst. Geleidelijk aan groeit het besef dat dit gat in de (foto)geschiedenis dient te worden gevuld.’

• Meer informatie: www.noorderlicht.com