Norman Rockwell: fotograferen ten behoeve van illustraties

De beroemde Amerikaanse schilder en illustrator Norman Rockwell (1894-1978) maakte voor zijn naturalistische werk veelvuldig gebruik van foto’s. Hij maakte die niet zelf, maar huurde fotografen in die deels buiten maar ook in zijn studio modellen en props vastlegden. Soms werde zelfs hele sets gebouwd. Een tentoonstelling in het Brooklyn Museum in New York belicht de manier waarop Rockwell de foto’s gebruikte om tot de realistische kenmerken in zijn schilderijen en illustraties te komen.
De New York Times beschrijft een aantal voorbeelden en illustreert dat met een slideshow met voorbeelden.

Artikel: His Path From Shutter to Paintbrush

Slideshow: ‘Norman Rockwell: Behind the Camera’