NRC gaat fotokeuze toelichten

In NRC Handelsblad verscheen gisteren een artikeltje om fotografen en lezers van de krant te informeren over het fotografiebeleid nu de krant op tabloidformaat gaat verschijnen.
De bestaande verhouding tussen tekst en beeld blijft dezelfde, verzekerd chef fotografie Nicole Robbers. De weekendeditie zal de grootste verandering doormaken. De zaterdagkrant wil een stap zetten in de richting van een weekblad, waarbij ook méér ruimte voor fotografie in de vorm van reportages en pagina grote afdrukkenpast. In navolging van kleine broertje nrc•next doet NRC de volgende toevoeging: in een nieuwe rubriek gaat de fotoredactie elke week een blik achter de schermen geven, waarin dilemma’s, stijlen van fotograferen, timing, esthetiek en onderwerpkeuze behandeld gaan worden.

Lees het hele artikel op nrc.nl