NVF-bestuur: defensie-foto hoort niet thuis bij Zilveren Camera

Het bestuur van de vakorganisatie Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) zit flink in zijn maag met de nominatie voor de Zilveren Camera van een foto uit Afghanistan gemaakt door een fotograaf die werkt in dienst van het ministerie van Defensie. De NVF – aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ – is een van de grondleggers van de prijs voor de beste Nederlandse nieuwsfoto’s.
Het bestuur van de NVF heeft een open brief gestuurd, die we hieronder integraal afdrukken.


Eerder nieuws en meer reacties uit het beroepsveld op PhotoQ:
Defensie-fotograaf maakt kans op persprijs
Zilveren Camera gaat inzendingen kritischer bekijken

• de Volkskrant: Bestuurscrisis Zilveren Camera gesust


AMSTERDAM – 15 januari 2008. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten legt zich tandenknarsend neer bij het feit dat de omstreden Zilveren Camera-nominatie van de defensiefotograaf Sjoerd Hilckmann niet ingetrokken wordt. De regels van de wedstrijd bieden daar geen mogelijkheid toe. We zijn en blijven van mening dat de nominatie indruist tegen de geest van de wedstrijd en het aanzien van de wedstrijd ernstige schade toebrengt.

We hebben als bestuur alle begrip voor de grote ergernis van fotojournalisten die wel de moeite doen om onafhankelijk en afgewogen hun werk te doen. We verontschuldigen ons bij die fotografen voor deze misser. De Zilveren Camera moet echter als belangrijkste podium voor de Nederlandse fotojournalistiek overeind blijven. De kwaliteit van de overige inzendingen mag niet ondersneeuwen in de overigens terechte verontwaardiging.

De wedstrijd is het belangrijkste platform om het werk van Nederlandse fotojournalisten te laten zien. De gewraakte nominatie is wat ons betreft extra navrant omdat het klimaat waarin fotojournalisten moeten werken de afgelopen jaren ernstig is verschraald en mediabedrijven de wil of de middelen niet meer hebben om onafhankelijk werkende fotografen op pad te sturen. De nominatie van Sjoerd Hilckmann zou uitgelegd kunnen worden als een stempel van journalistieke goedkeuring voor overheidspropaganda. Met alle respect voor de kwaliteit van de betreffende fotograaf, hij verkeert door zijn dienstverband bij defensie niet in de gelegenheid om een afgewogen beeld te laten zien. Zijn werk is geen fotojournalistiek in de geest van De Zilveren Camera, en hoort daarom wat ons betreft niet in de wedstrijd thuis.

De besturen van NVF en Zilveren Camera zullen zich intern en met onze achterban de komende maanden beraden over de toekomst van de wedstrijd, Onder het huidige bestuur is al een begin gemaakt met een verregaande modernisering van de wedstrijd. Het is wellicht aan de nu tamelijk open deelnamestructuur te wijten dat het defensie-materiaal er doorheen is geglipt. We zijn van mening dat De Zilveren Camera een zo breed mogelijk scala aan journalistieke fotografie moet laten zien. Eén ding staat als een paal boven water: de journalistieke categorieën zullen uitsluitend toegankelijk moeten zijn voor onafhankelijk werkende journalistieke fotografen, en de Zilveren Camera zal een journalistieke prijs blijven.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten/sectie fotojournalisten NVJ: Joep Lennarts (vz), Jaap de Boer, Eric Brinkhorst, Sake Elzinga, Evelyne Jacq, Michael Kooren, Gerard Til