NVF stapt uit Burafo

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) heeft zich teruggetrokken uit Burafo, het bureau dat de belangen van fotografen behartigt op het gebied van auteursrecht. De NVF laat dit werk vanaf nu doen door de stichting Nieuwswaarde, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).
Nieuwswaarde is in 1996 opgericht. De NVF is in 1997 samengegaan met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en vormt binnen die vereniging een aparte sectie.

NVF-voorzitter Hans Kouwenhoven vindt dat Nieuwswaarde nu een sterkere gesprekspartner is geworden in de discussie over auteursrechten.’Taken en verantwoordelijkheden zijn inzichtelijk en als fotojournalisten oefenen we nu direct invloed uit. We zijn direct partij bij de verdeling van de gelden uit de secundaire rechten. Nieuwswaarde is een volle dochter van de NVJ en we verwachten met veel lagere overheidkosten te werken. Er blijft dus meer over om te verdelen.’

Jaap Herschel, lid van het dagelijks bestuur van de NVJ: ‘Daar waar gewenst en nodig zullen wij blijven samenwerken met Burafo en andere auteursrechtenorganisaties. Dat Burafo vanaf 1 januari dit jaar geen directe banden meer heeft met Cedar, het facilitair bedrijf van al deze organisaties, vinden wij strategisch en politiek een zwaktebod.’