NVF treedt toe tot FotografenFederatie

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) treedt weer toe tot de FotografenFederatie. Het bestuur heeft daartoe vorige week besloten, aldus voorzitter Rimmer Mulder. De NVF vindt het belangrijk om samen sterk te staan met de andere vakverenigingen van fotografen.
Mulder: ‘Het zijn moeilijke tijden voor de fotografie. De bedreigingen komen van verschillende kanten. Dat is laatst nog bevestigd in het brancheonderzoek dat de FotografenFederatie liet uitvoeren. Door mee te werken in de FotografenFederatie – en van daaruit verder samenwerking te zoeken met andere, verwante beroepsgroepen – kunnen we een sterkere vuist maken als het bij voorbeeld gaat om auteursrecht.’

De NVF was 35 jaar geleden een van de oprichters van de federatie, maar trok zich eind 2005 terug uit deze koepelorganisatie uit onvrede over het gevoerde beleid. ‘Waar dat toen over ging, is nu nauwelijks meer uit te leggen,’ aldus Mulder. De NVF blijft ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Directeur Lars Boering van de federatie is blij met dit besluit. ‘Ik ben nu een jaar bezig en we hebben veel overleg gevoerd. Daarbij hebben we het verleden lekker gelaten voor wat het was. Het was al snel duidelijk dat we het weer goed met elkaar kunnen vinden. We zitten inmiddels met nieuwe mensen aan tafel en kijken naar voren. Met elkaar komen we sterker voor de dag en zo kunnen we nog beter opkomen voor fotografen. Verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Met De NVF erbij kan de FotografenFederatie nog sterker fungeren als turbo op de positieverbetering van fotografen’.