NVJ protesteert tegen fotoverbod Wassenaar

De NVJ heeft bij het gemeentebestuur van Wassenaar protest aangetekend tegen een maatregel die fotograferen rond het nieuwe huis van Máxima en Willem-Alexander verbiedt. Voor fotojournalisten en cameramensen staat dit verbod hun beroepsuitoefening en de vrije nieuwsgaring in de weg, aldus de NVJ.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar heeft het voornemen een verbod in te stellen om binnen een bepaalde afstand van perceel Eikenhorst 4 in Wassenaar, de woning van het kroonprinselijk paar, te fotograferen of anderszins beeldmateriaal op te nemen.
Argumenten voor het verbod als bescherming van privacy van de toekomstige bewoners staan haaks op de rol die prinses Máxima en kroonprins Alexander in de samenleving hebben, vindt de NVJ: ‘Het is de taak van de media het publiek te informeren over gebeurtenissen rond personen die in de publieke belangstelling staan. Daar hoort vanzelfsprekend de verslaglegging van gebeurtenissen rond het kroonprinselijk paar bij. Met een verbod op fotograferen en opname van beeldmateriaal binnen een bepaalde afstand rond perceel Eikenhorst is de persvrijheid in het geding.’