Onderzoek naar gebruik persfoto’s in analoge periode

Publicist-onderzoeker Hans Schoots is in februari begonnen aan een vooronderzoek bij Spaarnestad Photo. Het eerste doel is bronnen in en buiten het archief van Spaarnestad Photo te inventariseren. Deze bronnen zullen de basis vormen voor een uitvoerige studie naar de manier waarop persfoto’s in de loop der jaren tot stand zijn gekomen en in de nieuwsvorming zijn gebruikt door de kranten en tijdschriften van het voormalige Spaarnestad/VNU-concern.
Het gaat om een niet-kunsthistorisch onderzoek, dat gericht is op de periode vóór de digitale fotografie.

Het vooronderzoek moet resulteren in een onderzoeksplan en wordt financieel gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Pers, Stichting Sem Presser Archief en het Lucas-Ooms Fonds.

www.spaarnestadphoto.nl