Onderzoek naar rol foto’s in geschiedenisboeken

Per 1 september 2007 is Martijn Kleppe als promovendus in dienst getreden bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (EUR).
Voor zijn promotieonderzoek zal hij onderzoeken welke foto’s opgenomen zijn in geschiedenisboeken van middelbare scholen uit de recente Nederlandse geschiedenis (na 1970) om vervolgens te bepalen waarom deze foto’s zijn gepubliceerd en welke rol zij in het Nederlandse geschiedbeeld spelen.

Het onderzoek is een combinatie van theorievorming rond historische representatie, waarbij instrumenten uit de onderwijskunde, semiotiek, filosofie en mediasociologie zullen worden gebruikt, zoals de gatekeeper-theorieën van Walter Gieber en David Manning White. Promotor is prof. dr. H.J.G. Beunders

Het promotieonderzoek wordt voor een deel financieel ondersteund door Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Sem Presser Archief.

Kleppe werkte de afgelopen 3,5 jaar als onderzoeker bij Leon de Wolff Mediamanagement. Tijdens zijn studie werkte hij bij World Press Photo op de afdelingen Tentoonstellingen en Educatie.

Meer informatie over het onderzoek