Onrust onder beeldbanken over Google Book Settlement

De Nederlandse Vereniging van Beeldbanken maakt zich – met een groot aantal andere organisaties – zorgen over de manier waarop Google bezig is alle mogelijke boeken te scannen en via internet beschikbaar te stellen.
De Europese organisatie van beeldbanken, Cepic, was onlangs in staat de bezwaren te verwoorden tijdens een hoorzitting bij de Europese Unie in Brussel. Hieronder een verslag zoals dat door de Nederlandse Vereniging van Beeldbanken ter beschikking is gesteld.

Belangrijke punten in de Google Book Settlement voor de Beeld branche:

Het lijkt alsof de Google Book Settlement alleen de Amerikaanse markt betreft:
– Het is een schikking die buiten de rechtbank om is gemaakt, die de Amerikaanse wet volgt, en is gemaakt tussen twee Amerikaanse partijen, Google en de Authors Guild of America
– Het is een zgn. class action (gezamenlijk proces namens een groep), een uniek kenmerk van het Amerikaanse rechtssysteem, dat in andere landen niet bestaat
– De toepassing is beperkt tot het Amerikaanse grondgebied
– De voorwaarden van de Google Book Settlement zullen bevestigd worden door een Amerikaans District Court, na een hoorzitting op 7 Oktober.

Omdat 50% van de 10 miljoen gescande boeken niet in de Engelse taal is geschreven (400 verschillende talen), raakt de Google Book Settlement ook Europa.

Door het collectieve karakter van de Google Book Settlement heeft het gevolgen voor alle auteurs:
o Of ze nu in Amerika zijn gevestigd of niet
o Of ze Engels spreken of niet
o Of ze van de Google Book Settlement gehoord hebben of niet

De leden van Cepic worden direct door de Google Book Settlement getroffen:
Een klein deel valt onder de Google Book Settlement: illustraties van kinderboeken, of wanneer de eigenaar van het copyright van de beelden in boeken, het copyright van het hele boek bezit.

Het grootste deel van de Cepic leden valt buiten de Google Book Settlement: copyright houders van foto’s, kaarten en illustraties anders dan voor kinderboeken.

Dit leidt tot drie punten van zorg:
1. Opbrengsten naar Google. Als de Google Book Settlement door de rechtbank wordt bevestigd, zal met terugwerkende kracht het illegale gebruik van miljoenen beelden worden gerechtvaardigd. Boeken met deze beelden zullen door Google verkocht worden, en de opbrengst is volledig voor Google.
2. Zwart maken van beelden. Een tweede vraag is of Google beelden in de boeken in de toekomst zal blokkeren en/of zwart maken. Dit wordt door verschillende partijen gesuggereerd, maar staat nergens vermeld in de Google Book Settlement. Er is dan ook geen wettige garantie dat dit zal gebeuren.
3. Verzwakking van fotografenfederaties. Als afbeeldingen, zoals kaarten, uit het gedigitaliseerde boek worden verwijderd, heeft dit invloed op de volledigheid van het originele werk, en Google zal dan in de toekomst ook de beeldrechten willen afkopen. Als het zover is, hebben de fotografenfederaties een zwakke uitgangspositie bij het waarborgen van de rechten van hun leden, omdat zij niet vanaf het begin bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest.

De Google Book Settlement heeft meer zwakke plekken, waaronder:

Toestemming: Auteurs moeten de kans hebben om hun toestemming te geven voordat hun werk gedigitaliseerd wordt. Dit recht is niet opgenomen in de Google Book Settlement, die uitgaat van een mogelijkheid om hun werk terug te trekken nadat het gedigitaliseerd is.

Book Rights Register: De Google Book Settlement creëert een Book Rights Register, wat de rechten van gedigitaliseerde boeken in de toekomst zal regelen. Het Book Rights Register zal gaan werken als een nieuwe vorm van een auteursrechtenorganisatie, met die uitzondering dat de auteurs nooit hun eigendomsrechten aan hen hebben overgedragen. Het is een particuliere auteursrechtenorganisatie zonder enig wetgevend toezicht.

Monopolie op verweesde boeken: Door het voor auteurs moeilijk te maken om hun rechten te claimen, en Google geen verplichtingen op te leggen om naar de rechthebbende te zoeken, zal de Google Book Settlement mogelijk zorgen voor het onterecht ontstaan van verweesde boeken. Of een boek van oorsprong geen copyright eigenaar had, of dat het zo door de Google Book Settlement is ontstaan, de Google Book Settlement creëert een monopolie ten gunste van Google, waarbij ook alle opbrengsten voor hen zijn.

Anti-competitie verdrag: De Google Book Settlement creëert speciale marktvoorwaarden voor één bedrijf: Google. Bijvoorbeeld: andere bedrijven die een soortgelijk systeem op willen zetten, zullen verplicht zijn om aan alle rechthebbenden afzonderlijk toestemming te vragen.

Cepic is niet tegen een overeenkomst tussen Google en universiteiten en bibliotheken.
Omdat Google de techniek heeft en de bibliotheken de inhoud, kan dit een win-win situatie zijn. Echter, Cepic kan niet accepteren, en zal geen deel nemen in een overeenkomst welke niet de basisprincipes van copyright en auteursrechten respecteert, en/of speciale marktvoorwaarden voor één speler creëert.

Wat wil Cepic:
• Deze Google Book Settlement moet worden verworpen
• Er moeten nieuwe onderhandelingen met alle betrokkenen plaatsvinden
• De pogingen die de Europese Commissie inmiddels heeft ondernomen met betrekking tot massa digitalisering en verweesde boeken, moeten op internationaal niveau een vervolg krijgen.
• Cepic staat positief tegenover een openbaar register van verweesde boeken, en negatief tegenover een particulier register.
• Cepic wil samenwerken met uitgevers, zodat de discussiepunten met betrekking tot copyright van beelden in gedigitaliseerde boeken worden opgelost.

Meer over de zaak bij Cepic

De kijk van Google: www.googlebooksettlement.com

Onlangs in de Volkskrant: Nederland keert zich tegen Googles ‘bieb’

www.nlimage.nl