Open dag opleiding masters Leiden

Op 18 februari organiseert de Faculteit der Kunsten van de universiteit in Leiden een voorlichtingsdag van de MA Photographic Studies.
Deze master-opleiding biedt een brede wetenschappelijke en maatschappelijke oriëntatie op de fotografie. De colleges worden gegeven in Den Haag op de Koninklijke Academie (KABK) en in Leiden in het Prentenkabinet. De studie kan een verrijking zijn voor fotografen, conservatoren, critici, tentoonstellingsmakers en beeldredacteuren.

De voorlichting vindt plaats van 16 tot 18 uur in het Academiegebouw, Kunstenzolder, Rapenburg 73, Leiden.
Informatie is te verkrijgen bij Merel Herzberg (071-5272702 of maphs@let.leidenuniv.nl)

Meer informatie: www.masterdag.leidenuniv.nl