Openbare hoorcolleges geschiedenis fotografie

De masteropleiding Photographic Studies van de Universiteit Leiden organiseert in het najaar van 2009 een openbare hoorcollegereeks met de titel Histories and Theories of Photography.
Deze colleges behandelen de geschiedenis(sen) van en de geldende theorieën over fotografie, vanaf het moment van de uitvinding tot aan de dag van vandaag. Na voltooiing van deze collegereeks kunnen studenten zowel individuele fotografen en fotografische projecten, alsook belangrijke kwesties in de fotografiegeschiedenis en theorie identificeren.

In de colleges staan de volgende onderwerpen centraal: de foto als document en de foto als kunstvorm, het medium-specifieke en zelf-reflectieve karakter van fotografie, vraagstukken over waarheid en representatie, de foto als object, en het gebruik en de functies van fotografie. Verder komt de intrinsieke interdisciplinaire aard van fotografie en haar relatie met beeldende kunst, wetenschap, literatuur en film aan bod.

De deelnamekosten voor toehoorders zijn € 425,-. De twaalf (Engelstalige) colleges zijn in Leiden op dinsdagen tussen 8 september tot 15 december van 11.00-13.00 uur.

www.kunstenenwetenschappen.nl