Opnieuw trofee foto’s uit Afghanistan

Afgelopen woensdag publiceerde de Amerikaanse krant Los Angeles Times een serie foto’s uit 2010 waarop ten minste twaalf militairen te zien zijn die poseren met de stoffelijke resten van Taliban strijders. De beelden zouden de volgende slag in de toch al precaire verhouding tussen Afghanistan en de VS kunnen betekenen. Het Pentagon heeft de LA Times, zonder succes, gevraagd de beelden niet te publiceren.
De krant heeft de beslissing om de twee foto’s te publiceren heel goed afgewogen. Wel is er 72 uur gewacht met de publicatie zodat er in de provincie Zabul, waar het bataljon is gelegerd dat verantwoordelijk is voor de foto’s, extra veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden. Het Pentagon maakt zich niet zozeer zorgen om imago schade, maar wel om de veiligheid van de soldaten. Bij een vergelijkbaar incident waarbij Afghaanse soldaten betrokken waren, vielen er drie doden ten gevolge van een vergeldingsactie.

Ondanks het dringende verzoek van hogeraf, besloot de krant de foto’s toch te publiceren omdat ze nieuwswaarde hebben. Davan Maharaj, redacteur: ‘Het is ons werk om informatie te publiceren op basis waarvan onze lezers een weloverwogen standpunt kunnen innemen. Het is onze plicht om krachtig en onpartijdig te rapporteren over alle aspecten van de oorlog in Afghanistan.’

De beelden staan niet op zichzelf. Eerdere incidenten betreffen bijvoorbeeld mariniers die op Taliban lichamen urineren, het verbranden van Korans, een slachtpartij onder dorpelingen door een enkele sergeant. Verschillende redenen voor het gedrag én het openbaar worden daarvan worden aangedragen: vermoeidheid, helden gedrag ingegeven door langdurige isolatie, het falen van leiderschap. Andrew Exum, analist van defensie beleid, merkt op dat de vreselijke ervaring van het moeten werken met bloederige, afgerukte lichaamsdelen er toe kan leiden dat soldaten zelfbeschermingsmechanismen ontwikkelen die zich vaak uiten in zwarte humor.

Het is niet nieuw dat troepen zich misdragen tijdens oorlogstijd, maar wel nieuw is het feit dat hun wandaden kunnen worden vastgelegd en direct verspreid zonder enige controle. Het leger heeft wel degelijk richtlijnen voor fotografie – die neerkomen op "denk voor je deelt’ – maar ze erkennen ook dat de ontwikkeling van social media zo rap gaat dat hun beleid niet up to date is en bovendien soms genegeerd wordt door kleine eenheden in het veld.

Het oorspronkelijke bericht in de LA Times: U.S. troops posed with body parts of Afghan bombers

Bron: New York Times:
Images of G.I.’s and Remains Fuel Fears of Ebbing Discipline
Pentagon Sought to Stop Paper From Using Photos