Oproep aan curatoren voor VBCN OPEN

Op 1 mei 2014 opent de inschrijving voor de tweede editie van de VBCN OPEN. De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) nodigt tentoonstellingsmakers uit een voorstel in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. Bedrijven die aangesloten zijn bij de vereniging stellen hun kunstcollecties hiervoor open. Met de curatorenprijs wil de VBCN hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen, stimuleren en een platform bieden, aldus een persbericht.

Het bericht vervolgt:
Deelneming staat open voor tentoonstellingsmakers (zonder leeftijdslimiet) die in Nederland wonen en zelfstandig een expositie kunnen opzetten en organiseren. Geïnteresseerden kunnen van 1 mei tot en met 30 juni 2014 digitaal een tentoonstellingsconcept insturen. Zie de website www.vbcn.nl voor de voorwaarden en inschrijfformulier.

Een jury met ervaring op het gebied van bedrijfscollecties selecteert drie kandidaten die hun voorstel mogen presenteren. De winnaar wordt in september bekend gemaakt en krijgt vervolgens de kans zijn/haar expositie te realiseren. Hiervoor wordt een productiebudget inclusief een bescheiden honorarium beschikbaar gesteld. De tweede editie van VBCN OPEN gaat in februari 2015 van start.

De eerste editie in 2013 is gewonnen door het curatorenduo Claire van Els en Hendrik Folkerts. Hun
project ‘Time deposits’ onderzocht de rol van hedendaagse performancekunst in bedrijfsruimtes. Het duo vindt “de VBCN OPEN een unieke gelegenheid voor jonge curatoren om een nieuw project te ontwikkelen, dat zich afspeelt buiten de gebaande paden van de kunstwereld. Voor ons was het een grote uitdaging om na te denken over de status van performancekunst binnen bedrijfscollecties en –locaties, en kunstenaars uit te nodig om daar samen met ons op te reflecteren.”

Met VBCN OPEN wil de VBCN hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen door hen een podium te bieden en de kans te geven een concept te realiseren. Zij stelt hiervoor zowel de kunstcollecties van de aangesloten leden (51 in totaal) als de faciliteiten (o.a. ruimte, beveiliging, inrichting) beschikbaar. Daarnaast wil de VBCN de collecties van de aangesloten leden toegankelijk maken voor een breed publiek. “Juist in deze tijd vindt de VBCN het belangrijk te laten zien dat de aangesloten bedrijven belang hechten aan een levendig en dynamisch kunstklimaat. De VBCN onderstreept hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven neemt in het ondersteunen én stimuleren van kunst en cultuur.” aldus Sabrina Kamstra, voorzitter van de VBCN.

De VBCN
De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun hoofdactiviteit kunst verzamelen. Bij haar oprichting in 2005 heeft de VBCN de woorden ‘dynamisch’, ‘onafhankelijk’, ‘grensoverschrijdend’ en ‘stimulerend’ als kernwaarden gekozen. De vereniging is een professioneel platform waar kennis en ervaring wordt gedeeld door conservatoren en kunstadviseurs van bedrijven, instellingen en organisaties die naast hun kernactiviteit een (hedendaagse) kunstcollectie hebben.

www.vbcn.nl