Oproep inzenden Foto Kees Scherer Prijs

Fotografen worden uitgenodigd mee te dingen naar de Foto Kees Scherer Prijs. De prijs wordt uitgereikt aan de Nederlandse fotograaf c.q. permanent in Nederland gevestigde fotograaf van het beste Nederlandse fotoboek, dat verschenen is in 2009-2010. De winnaar ontvangt 5000 euro.
De prijs is in het leven geroepen door de Stichting FotoArchief Kees Scherer en zal voor de tiende keer worden uitgereikt..

Criteria:
– Het fotoboek is verschenen in de jaren 2009-2010.
– Het aantal fotografen van de boekuitgave is beperkt tot twee personen
– Alleen boekuitgaven van professionele fotografen komen in aanmerking.
– Ook zelfgemaakte boeken kunnen meedingen naar de prijs
– Boekuitgaven van vóór de te jureren periode overleden fotografen komen niet voor
prijstoekenning in aanmerking
– Duo-auteurs: als een van beide auteurs is overleden, kan het boek niet meedingen tenzij de
auteur het vroege werk van de overleden auteur als uitgangspunt heeft gebruikt voor een
nieuwe visie op het vroegere werk

Fotoboeken kunnen worden ingezonden tot 15 januari 2011

Adres:
Stichting FotoArchief Kees Scherer,
Annick Visser
Valeriusstraat 93”
1075 EP Amsterdam
020 679 36 84 / 06 10908070
e-mail: contact@keesscherer.nl
www.keesscherer.nl

De Foto Kees Scherer Prijs is eerder toegekend aan:
1993 – Fotografe Catrien Ariens en uitgeverij Thomas Rap voor het boek In de beste tradities.
1995 – Fotografe Bertien van Manen en uitgeverij De Verbeelding voor het boek A hundered summers a hundred winters.
1997 – Fotograaf Eddy Posthuma de Boer en Uitgeverij Thomas Rap voor het boek Voor het Oog van de Wereld.
1999 – Fotograaf Paul den Hollander voor het boek Voyage Botanique, dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven.
2001 – Fotograaf Theo Baart voor het boek Bouwlust, dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven.
2003 – Fotografe Celine van Balen en Basalt Publishers & Van Zoetendaal Collections voor het boek Celine van Balen.
2005 – Fotograaf Geert van Kesteren en Uitgeverij Artimo voor het boek Why Mister, Why?
2007 – Fotograaf Kadir van Lohuizen en Mets & Schilt uitgevers voor het boek Diamond Matters
2009 – Fotograaf Niels Stomps voor het boek Mist