Oproep inzenden plan foto-opdrachten Stadsarchief Amsterdam

Sinds 1972 laat het Stadsarchief Amsterdam consequent en op artistiek niveau de stad, haar bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Al meer dan 200 fotografen ontvingen opdrachten, aldus de oproep.

Het bericht vervolgt:

Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 6000 opnames.

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 12 april 9 uur ’s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een (voorlopig) plan van uitvoering, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.

Gelieve geen foto’s mee te sturen. Na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
T.a.v. mw. E.. Grabowsky
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam

Voor inlichtingen: mw. E. Grabowsky (e.grabowsky@amsterdam.nl; 020-2511743)

Uiterlijk 1 juni 2017 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie:

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/foto-opdracht/

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/toekenning-foto/