Oproep inzenden voor ASN Bank Mediaprijs

De organisatie van de ASN Bank Mediaprijs, voorheen Zilveren Zebra, roept fotografen op om voor 11 september materiaal in te zenden dat kan meedingen naar het winnen van de prijs van 10 duizend euro.
De juryvoorzitter is Aad van den Heuvel. De prijssuitreiking is op zaterdag 13 november in de Felix Meritis. Een week voor de uitreiking worden de namen van de vijf genomineerden bekendgemaakt.

Het persbericht:

‘De ASN Bank Mediaprijs (Zilveren Zebra) bekroont professionele mediaproducties in Nederland (geschreven, foto, beeld of AV) die op een inventieve en kritische wijze de multiculturele samenleving in Nederland belichten.
De ASN Bank en het LBR roepen journalisten, programmakers, fotografen, cartoonisten en andere mediamakers op mee te dingen naar prijs. De winnende inzending ontvangt een geldprijs van EUR 10.000,- en een kunstwerk van Ineke Roelfzema. De overige genomineerden ontvangen ieder een geldprijs van EUR 500,- .

De ASN Bank Mediaprijs (Zilveren Zebra) werd in voorgaande jaren gewonnen door:
Sarah Vos (VPRO-documentaire ‘Welkom in Holland’), Jorrit Brenninkmeiijer (radio-documentaire ‘Ik ben er wel, ik ben er niet’), Frank Vellinga (‘Angst voor de Liefde’ ), Rinke van den Brink (oeuvre Vrij Nederland), Stella Braam en G├╝lnaz Aslan (serie artikelen in Viva, Opzij en Vrij Nederland), Cees Grimbergen (TV-special over Marokkaanse jongeren), Ruben Gowricharn (essays in Contrast), Kader Abdolah (columns Volkskrant), Johan van der Keuken (TV-programma Amsterdam Global Village), Jan Banning (foto’s Trouw), Gertie Schouten (radioprogramma Punch), Kees Beekmans (reportage NRC), en Mohammed Benzakour (oeuvre Vrij Nederland, Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad).

Deelname

Deelname is mogelijk voor makers en schrijvers van:
* Gedrukte media (tekst, fotografie, illustratie, cartoon)
* Audiovisuele media (radio, tv, documentaire, video)
* Nieuwe media (internet)
Het is ook mogelijk een kandidaat voor te dragen.
Voorwaarde is dat de werken/producties (fictie en non-fictie) in de periode vanaf 11 september 2003 tot en met 8 september 2004 zijn gepubliceerd/uitgezonden.

Inzending

De inzendtermijn loopt tot en met 11 september 2004. Het adres voor de inzendingen is het LBR, Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam onder vermelding van ASN Bank Mediaprijs (Zilveren Zebra). De inschrijfformulieren en de algemene voorwaarden deelname zijn als pdf-files op deze website te vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Victor Joseph van het LBR, tel. 010-2010201/06-55790786 of via e-mail joseph@lbr.nl.
Een deskundige, onafhankelijke jury onder leiding van Aad van den Heuvel kiest uit de inzendingen maximaal 5 genomineerden. Op zaterdag 13 november vindt de prijsuitreiking plaats in Felix Meritis te Amsterdam.

De organisatoren

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Daarom stimuleert de ASN Bank activiteiten die betrekking hebben op waarden zoals respect voor mens, dier, natuur en milieu. Vandaar dat zij zich, samen met het LBR, inzet voor de bestrijding van rassendiscriminatie. Meer informatie op www.asnbank.nl.

Het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie) probeert op diverse manieren een evenwichtige beeldvorming over migranten en de ontwikkeling van de multiculturele samenleving te bevorderen. De mediaprijs is een instrument om mediaproducties die oog hebben voor aspecten van de multiculturele samenleving extra voor het voetlicht te plaatsten; van evident belang voor een samenleving in verandering en beweging.’