Oproep om in te zenden voor beste fotoboek

De inzending voor de Foto Kees Scherer Prijs is geopend. De prijs van 5000 euro is bedoeld voor het beste Nederlandse fotoboek dat verscheen in 2007/2008.
De prijs is bedoeld voor een Nederlandse dan wel permanent in Nederland gevestigde fotograaf. De prijs is in het leven geroepen door de Stichting FotoArchief Kees Scherer en zal voor de negende keer worden uitgereikt tijdens het FotoFestival Naarden in mei/juni 2009.

Criteria, zoals gemeld in het persbericht:
– Het fotoboek is verschenen in de jaren 2007-2008.
– Het aantal fotografen van de boekuitgave is beperkt tot twee personen
– Alleen boekuitgaven van professionele fotografen komen in aanmerking.
– Boekuitgaven van vóór de te jureren periode overleden fotografen komen niet voor prijstoekenning in aanmerking
– Duo-auteurs: als een van beide auteurs is overleden, kan het boek niet meedingen mits de auteur het vroege werk van de overleden auteur als uitgangspunt heeft gebruikt voor een nieuwe visie op het vroegere werk.

Fotoboeken kunnen worden ingezonden tot en met 31 januari 2009. Na de jurering, die plaats vindt in februari 2009, zullen drie fotoboeken worden genomineerd.
Het winnende boek zal pas later worden bekendgemaakt tijdens het FotoFestival Naarden (mei 2009). Alle boeken, die hebben meegedongen naar de fotoprijs, worden tijdens het FotoFestival Naarden 2009 tentoongesteld..

Meer informatie:
Annick Visser
Secretaris Stichting FotoArchief Kees Scherer
Valeriusstraat 93”
1075 EP Amsterdam
020 679 36 84
contact@keesscherer.nl
www.keesscherer.nl