Oproep Stadsarchief Amsterdam: insturen Documentaire opdrachten 2016

Het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst nodigen professionele fotografen uit hun voorstellen in te sturen voor de jaarlijkse Documentaire Foto Opdrachten. Aan de hand van de voorstellen zal aan drie fotografen een opdracht voor een fotografisch project over Amsterdam worden verstrekt.

De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. De opdrachten worden sinds 1972 verstrekt en de collectie omvat inmiddels rond de 6000 opnames die te zien zijn in de Beeldbank van het Stadsarchief.

Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief Amsterdam consequent de stad, haar bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen. Fotografie is een artistiek en maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd.

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 9 mei 9 uur ’s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een (voorlopig) plan van uitvoering, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.

Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
T.a.v. mw. J. Beringen
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
j.beringen@amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. E. Grabowsky, e.grabowsky@amsterdam.nl; 020-2511743

Uiterlijk 15 juli 2015 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie:
www.stadsarchief.amsterdam.nl/nieuws/documentaire_foto-opdrachten
en www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl