Oproep tot deelname aan de Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2013

Museum Catharijneconvent en de Vermeulen Brauckman Stichting organiseren dit jaar de derde editie van de Vermeulen Brauckman Kunstprijs. Deze kunstprijs is in het leven geroepen om hedendaagse kunstenaars uit te dagen om op een verrassende manier een bijbeltekst als uitgangspunt te nemen voor een kunstwerk. Voor de Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2013 worden kunstenaars uit de discipline fotografie uitgenodigd om deel te nemen, aldus een persbericht.
Het bericht vervolgt:

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- afkomstig uit de Vermeulen Brauckman Stichting. Daarnaast zullen de genomineerde kunstwerken in het najaar van 2013 worden getoond in Museum Catharijneconvent Utrecht. Ze zullen daar deel uitmaken van de tentoonstelling in het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht: ‘Vormen van Verdraagzaamheid, religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw’.

U geeft mijn voeten de ruimte
Het thema van de Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2013 is ‘U geeft mijn voeten de ruimte’ (Psalm 31:9).

Sinds Willem van Oranje de ‘vrijheid van conscie?ntie’ (vrijheid van geweten) tot een strijdpunt maakte, beschouwen Nederlanders zichzelf als een tolerant volk. Met de Unie van Utrecht in 1579 werd de persoonlijke vrijheid van godsdienst vastgelegd. Hiermee gaf men elkaar nadrukkelijk de ruimte om vrij te zijn in de wijze van denken en leven.

De psalmdichter constateert dat hij in alle vrijheid kan leven. Hij ervaart dat als een geschenk, want in de omstandigheden waarin hij verkeert is dat niet vanzelfsprekend. In de psalm wordt het heel fysiek beleefd. Met de paar woorden van deze tekst worden minstens twee punten gemaakt: ruimte moet gegeven worden, ook letterlijk. En gegeven ruimte moet dan ook betreden worden.

Voor de Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2013 worden kunstenaars uit de discipline fotografie uitgenodigd een nog niet eerder tentoongesteld kunstwerk met dit thema in te zenden. Inzenden kan tot 1 juli 2013, 17.00 uur. Kijk voor uitgebreide informatie over de kunstprijs en bijbehorende reglementen op www.catharijneconvent.nl en www.vermeulenbrauckman.nl
De jury
De jury onder voorzitterschap van G.J. Wolffensperger, oud-voorzitter van de NOS, bestaat uit Bart Robbers (voorzitter Vermeulen Brauckman Stichting), Ruud Priem (hoofdconservator Museum Catharijneconvent), Sacha de Boer (presentatrice en fotografe), Kim Knoppers (curator Foam) en Wouter Prins (conservator Museum voor Religieuze Kunst Uden).

Vermeulen Brauckman Stichting
De Vermeulen Brauckman Stichting heeft als doel initiatieven (financieel) te steunen die op een ongewone en/of verrassende wijze de tekst van de bijbel onder de aandacht brengt van een groter publiek. Zo stimuleert de stichting eveneens initiatieven uit de podiumkunsten en de letterkunde. Door het uitreiken van de Vermeulen Brauckman Kunstprijs wil de stichting het ontstaan van nieuwe kunstwerken bevorderen waarbij de tekst van de bijbel van belang is en aandacht genereert.

Museum Catharijneconvent Utrecht
Museum Catharijneconvent is het museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland en is vanwege de collectie met zowel protestantse als katholieke kunstwerken uniek in de wereld. Het museum toont eeuwenoude, moderne en hedendaagse kunstwerken, waaronder een aantal topstukken dat voor nationale en internationale faam zorgt, samen met een groot aantal gebruiksvoorwerpen. Op deze manier laat Museum Catharijneconvent de betekenis van het christendom in Nederland zien, van de vroege middeleeuwen tot en met het heden.