Oproep voor plannen documentaire opdrachten Amsterdam

Heb je een goed plan voor een documentair project in of over Amsterdam? Dan kun je dat inzenden naar het Stadsarchief, dat samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst beslist welke opdrachten financiële ondersteuning krijgen.

De oproep:
Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd.

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 2 juni 9 uur ’s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.
Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
T.a.v. mw. N. Zejli
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
nzejli@stadsarchief.amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. A. van Veen, avanveen@stadsarchief.amsterdam.nl

Uiterlijk 15 juli 2014 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie:
www.stadsarchief.amsterdam.nl/nieuws/documentaire_foto-opdrachten
www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl