Opsporing Verzocht toont foto Mohammed B.

De poging van advocaat Peter Plasman om via een kort geding te voorkomen dat zijn cliënt Mohammed B. herkenbaar in beeld wordt gebracht in een uitzending van Opsporing Verzocht is mislukt. Het programma mocht van de Amsterdamse rechtbank de foto van de verdachte herkenbaar in beeld brengen.
De foto zoals die op tv werd getoond, met rechts de jas en het hoofddeksel dat Mohammed B. droeg

De heisa rond de uitzending zorgde voor voor een verdubbeling van de gebruikelijke kijkcijfers van Opsporing Verzocht: twee miljoen mensen zagen de foto van B.

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het ‘op zijn minst opvallend’ dat de verdachte herkenbaar en zonder zwarte balk te zien is in een televisie-uitzending. Volgens de algemeen deken J. Brouwer is dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Mohammed B. Dat zei hij maandag in de uitzending van het Radio 1 Journaal. Verder zei hij dat een verdachte onschuldig is tot anders bewezen is en dat het aan de advocaat van de verdachte is om actie te ondernemen tegen de intentie van justitie.

Een overeenkomstige discussie deed zich voor tijdens het proces van Marc Dutroux. Op de eerste dag van dat proces heeft de voorzitter gehoor gegeven aan de vraag van de verdachte om geen herkenbare beelden van hem te verspreiden in de pers. Het gevolg was dat televisiejournaals het gezicht van Dutroux vervaagden en verschillende kranten plaatsten een balkje over de ogen van de verdachte. Drie Belgische kranten publiceerden wel foto’s waarop Dutroux herkenbaar was weergegeven. De fotografen die werkten in opdracht van deze media, is daarop de toegang tot de rechtszaal ontzegd. Op 8 maart kwam Dutroux terug op zijn beslissing en verzet zich niet meer tegen publicatie van foto’s waarop hij herkenbaar te zien is.

De Belgische Raad van Journalistiek vond in dit geval dat het recht op informatie belangrijker is dan het recht op privacy van de verdachte, en dan met name diens portretrecht. ‘Dutroux is iemand die door de aard van de hem toegeschreven misdrijven en door zijn optreden in het verleden een publieke persoon is geworden. Hij is bovendien iemand die tot de dag van vandaag het maatschappelijke debat in dit land mee bepaalt.’