Optimisme onder fotografen Photoshelter

Fotografen die zijn aangesloten bij het netwerk Photoshelter hebben meer vertrouwen in de toekomst dan een jaar geleden: 73 procent van de vijfduizend deelnemers aan The Photographer’s Outlook on 2013 verwacht dit jaar meer geld te verdienen dan vorig jaar. Ruim een derde deel verwacht dit jaar een assistent in te huren. Daar staat dan weer tegenover dat 98 procent van de deelnemers verwacht dit jaar andere specialismes aan te spreken naast het maken van foto’s.
De meeste fotografen uit het onderzoek (veelal uit de VS, Maar Photoshelter telt ook vele leden in andere landen, waaronder Nederland) geven aan dat sociale media een belangrijk onderdeel zijn gaan vormen in hun marketing, wat niet wegneemt dat mondreclame en persoonlijke ontmoetingen een grotere rol spelen.

PhotoShelter publiceert het onderzoek gratis in de vorm van een pdf die is op te vragen:
www.photoshelter.com