Optreden tegen professionele partij evengoed mogelijk

Het komt regelmatig voor dat (juist) kranten of andere professionele partijen foto’s plaatsen zonder contact op te nemen met de fotograaf die deze foto’s heeft gemaakt. Zeker wanneer die foto’s door de fotograaf zelf online worden getoond. 

Natuurlijk is in praktische zin een goede oplossing hiervoor dat de fotograaf bijvoorbeeld een ‘kopieerbeveiliging’ instelt op zijn of haar website. Maar juridisch ligt de verplichting niet aan de kant van de fotograaf. Een partij die een foto wil gebruiken moet zich ervan verzekeren dat daarvoor toestemming wordt verkregen van de auteursrechthebbende. Zoals eerder in deze blog is geschreven, geldt als hoofdregel dat de fotograaf als daadwerkelijk maker de auteursrechthebbende is op zijn of haar foto’s.

Recent werd nog maar eens bevestigd dat juist van professionele partijen mag worden verwacht dat zij dit goed uitzoeken.

De rechtbank Rotterdam deed op 13 januari 2017 uitspraak in een zaak tussen Stichting De Moslimkrant de heer Dijkstra. Dijkstra is fotograaf en zag zijn foto overgenomen op de website van de krant. De krant bestreed dat zij inbreuk maakte op de auteursrechten van de heer Dijkstra, zij was zich van geen kwaad bewust en had de foto niet ‘expres’ overgenomen. Dit is een veelgehoord verweer.

De rechter vermeldt in het vonnis dat hoewel de rechtbank best wil aannemen dat het niet bewust is geweest dat er inbreuk is gemaakt, dit niet relevant is voor het beoordelen van de inbreuk. De gebruiker, des te meer een professionele gebruiker zoals een krant, moet nagaan of een foto beschermd is, wie de rechthebbende is en aan deze toestemming vragen voor gebruik. Dat was hier niet gebeurd, de krant moet de fotograaf dan ook een vergoeding betalen. Die wordt vastgesteld op €675,–.

Het vonnis is hier volledig na te lezen:

http://www.ie-forum.nl/documents/ecli/587f2a25-08dc-49c5-abe3-2e32c35ff8c2.pdf