Personeel Institut Néerlandais dient bezwaar in tegen subsidiestop

Het Institut Néerlandais (IN), de officiële Nederlandse culturele vertegenwoordiging in Parijs, heeft 13 juli jl vernomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met ingang van 2015 wenst stop te zetten. Een persbericht meldt dat de personeelsvertegenwoordiging van het IN een bezwaarschrift indient tegen de beschikking van het ministerie.
Het persbericht van het personeel vervolgt:

Deze beslissing is genomen door een demissionair minister met een parlement op reces. Dit alles in weerwil van de Raad van Toezicht, die met onmiddellijke ingang collectief is afgetreden.

De argumenten van het ministerie om de subsidie stop te zetten, ‘hoge vaste kosten’, ‘weinig kosteneffectief’ en ‘niet modern’, blijken uiterst wankel en ongefundeerd. Tot op heden is er geen onderzoek hierover publiekelijk bekend gemaakt. Namens de medewerkers van het Institut Néerlandais heeft de personeelsvertegenwoordiging besloten een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van het ministerie.

Het Institut Néerlandais, opgericht in 1957, is één van de oudste buitenlandse culturele centra van Parijs. Het is in de vijfenvijftig jaren van zijn bestaan uitgegroeid tot het meest dynamische podium voor Nederlandse kunst, taal en cultuur in het buitenland. De medewerkers blijven zich dan ook samen met de partners inzetten voor het Institut Néerlandais als geheel en voor de Nederlandse kunst, taal en cultuur in Frankrijk. Daarom gaan zij door met de programmering van culturele evenementen en met de taallessen.

Lees meer op Facebook: Institut Néerlandais L’équipe