Photolimits presenteert zich in Brussel

Photolimits, een nieuw Belgisch platform voor sociale reportagefotografie, organiseert donderdag 7 december de eerste publieke presentatie van het het concept en het werk van de fotografen. Dat gebeurt vanaf 19 uur in Galerie Quarantaine, Lesbroussartstraat 43a, B-1050 Brussel.
Het persbericht:
‘De Photolimits-fotografen focussen zich niet zozeer op visuele headlines, maar meer op sociaal-fotografische reportages van langere adem. De beelden vertellen een verhaal, dat een zo compleet mogelijke versie van de feiten belicht en waarin zo veel mogelijk nuances afgetast worden. De onderwerpen van deze photo stories zijn uiteenlopend – de meest diverse actuele maatschappelijke fenomenen komen aan bod: AIDS, nucleaire dreiging, culturele spanningen en sociale conflictsituaties, ecologische calamiteiten, religieuze kwesties, enzovoort.’

‘Photolimits houdt niet vast aan een bepaalde stroming of een ideologische of organisatorische kern: het is een overkoepelend presentatieplatform, waarbinnen de diverse freelance fotografen zelf hun autonomie behouden en in rechtstreeks contact staan met opdrachtgevers. Photolimits’ belangrijkste podium is de website, www.photolimits.be, waarop actueel werk op regelmatige basis wordt toegevoegd. Daarnaast presenteert Photolimits haar werk in diverse magazines en in (groeps)tentoonstellingen.’

‘De doelstelling van dit initiatief – waarbinnen zeven fotografen met een hart voor sociale reportagefotografie worden verenigd: het bundelen van de kracht en diversiteit van de individuele fotografen om samen een referentiepunt te vormen voor sterke sociale photostories.’

‘De Photolimits fotografen: Bernard Onderdonck, Danny Veys, Isabelle Pateer, Dirk Waem en Rronny Smedts.’

• Voor meer informatie: www.photolimits.be