Pictoright verlaagt percentages inhouding

De recente fusie van verschillende organisaties voor auteursrechten tot één loket brengt beeldmakers voordelen, aldus een persbericht. De administratiekosten die Pictoright inhoudt op de collectieve vergoedingen gaan omlaag: het percentage daalt van 12,5 naar 10 procent.
Beeldrecht, De Visuelen, Scrio en de afdeling collectieve rechten van Burafo zijn begin dit jaar opgegaan in één auteursrechtenorganisatie voor visuele makers: Pictoright. De doelen zijn de dienstverlening verbeteren en de administratieve kosten drukken.

Dit streven wordt nu gerealiseerd, zo stelt het persbericht. Pictoright kondigt een kostenbesparing aan. Het percentage dat Pictoright inhoudt op de collectieve vergoedingen is verlaagd van 12,5 naar 10 procent. Dat betekent meer geld voor de makers van beelden.

Het inhoudingspercentage wordt gebruikt om de organisatie te laten draaien. Voorheen moesten er verschillende organisaties gefinancierd worden uit de collectieve rechten, waardoor de uitkering voor rechthebbenden lager uitviel. Een fotograaf moest voor zijn volgrecht bijvoorbeeld bij de stichting Beeldrecht zijn, voor zijn leenrecht bij De Visuelen en voor zijn kabelrechten bij Burafo. Nu kan hij terecht bij één loket, waar hij binnenkort dus ook nog een hogere vergoeding voor het gebruik van zijn werk krijgt.

Ook het inhoudingspercentage op de bedragen voor zusterorganisaties in het buitenland worden verlaagd. Het betreft een forse daling van 25 naar 15 procent. De nieuwe percentages in binnen- en buitenland gelden niet voor de komende na-repartities, maar wel voor iedere nieuwe uitkeringsronde.

www.pictoright.nl