Prentenkabinet verzorgt cursus determineren oude foto’s

Het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek Leiden verzorgt al jaren de cursus ‘Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische fotografische procédés’. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de vervaardiging van historische en/of edele procédés zoals daguerreotypie, zoutdruk, cyanotypie, ferrotypie, kooldruk en de wijze waarop deze kunnen worden herkend. Ook komen aspecten van conservering van de verschillende procédés aan de orde.
De cursus is in eerste instantie gericht op conservatoren, archivisten en verzamelaars, maar staat zeker ook open voor alle kunstenaars en liefhebbers die meer willen weten over deze historische fotografische technieken. De procédés worden met veel materiaal en historische instrumenten inzichtelijk gemaakt en de verschijningsvormen van de procédés worden getoond aan de hand van originelen uit de prachtige collectie van het Leidse Prentenkabinet.

Jarenlang is de cursus verzorgd door dé Nederlandse expert op het gebied van de geschiedenis van de fotografietechnologie: Jan van Dijk. Omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zal vanaf dit jaar de cursus verzorgd worden door Herman Maes, fotorestaurator van het Nederlands Fotomuseum. Jan van Dijk zal alleen dit jaar nog bij de cursus aanwezig zijn.

De cursus zal vanaf donderdag 21 februari tot en met 5 juni 2008, met uitzondering van twee middagen, weer iedere donderdagmiddag plaatsvinden in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel 27 in Leiden.

Inlichtingen/brochure: Joke Pronk/Maartje van den Heuvel, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, pronkj@library.leidenuniv.nl (tel. 071 5272795) of m.e.n.van.den.heuvel@library.leidenuniv.nl
(tel. 071 5272792).