Presentatie nieuw boek Lieve Prins in Foam

Hedy d’Ancona presenteert vanmiddag om 17 uur in Foam het nieuwe boek van Lieve Prins: Contact. Het boek is geproduceerd door Manfred Heiting en wordt uitgegeven door Idea Books.
Het persbericht:

Touch
Levenswerk van Lieve Prins

Een jarenlange voorbereiding is vooraf gegaan aan de verschijning van ‘Touch’, levenswerk van Lieve Prins (1948).Deze van oorsprong Vlaamse fotografe geniet zowel in binnen- als buitenland faam als beeldend kunstenaar. Met ‘Touch’ dat in grootformaat A-3 en volledig in kleur verschijnt, vat zij als het ware haar creatieve levensgeschiedenis samen.

Het overrompelende, meeslepende resultaat is veel meer dan een overzicht van haar werk alleen. Het boek is -door het concept, omvang en ingenieuze opzet- een waar kunstwerk op zich zelf. Naast de ‘gewone’ editie, verschijnt ook een speciale editie in beperkte oplage. (Maart/April)

Lieve Prins woont en werkt inmiddels veertig jaar in Nederland. Na haar opleiding op de Academie St. Joost in Breda en een studie aan de Amsterdamse Film Academie, heeft zij zich een geheel eigen beeldtaal verworven, dankzij het gebruik maken van een copier -in plaats van een camera- voor het verbeelden van dromen, gebeurtenissen, fantasieën, ervaringen, verlangens. Dat doet zij door mensen en objecten direct op de glasplaat van een coPier te leggen. Met tomeloze geestdrift en soortgelijke energie voert ze het ene na het andere project uit. Project in de zin van thema-gebonden sessies, vaak ontsproten aan puur menselijke onderwerpen, zoals liefde, verdriet, erotiek, schoonheid. De uitbeelding ervan gaat niet zelden gepaard met essentiële elementen uit de natuur. Symbolen als het ware, vissen, vogels, planten. In een subtiele, niet mis te verstane manier vergroeien levenslust en mensenliefde met signalen uit andere culturen. Lieve Prins betoogt niet, maar biedt volgens bijna mystiek-oosterse traditie visueel geestverruimende gedachten aan. ‘Touch’ is een herbezinning op al die voorbije, maar nog altijd belangrijke projecten. Het is bovenal een verzinnebeelding in een nieuwe vorm: een boek in hetzelfde formaat van de oorspronkelijke (op de copier gemaakte) beelden. De spectaculaire, soms overweldigende beelden (hier en daar zelfs op magnifieke wijze uitgebouwd tot een drieslag van bijna een meter breed…)leveren een fascinerende kijk in het zielsleven van deze kunstenares.

Het concept van ‘Touch’ blijft niet beperkt tot een herziening van de hoogtepunten. Het amalgaam van dít kunstwerk in boekvorm bestaat uit diverse onderdelen. Ten eerste de mengvorm van werkfoto’s en autonome beelden. Ten tweede de chronologische- , zo men wil ontwikkelingsfasen van de creatieve en gevoelsmatige veranderingen die Lieve Prins heeft ondergaan. Een even aandoenlijk als wezenlijk detail daarin vormen de ‘rollen’ die haar dochters in haar werk spelen, een semi-constante factor in haar leven. Ze is en blijft moeder, de betrokkenheid verandert in de loop van ‘Touch’.

‘Touch’ is een kijkboek bij uitstek. Maar van het soort dat tot heroverweging leidt van hetgeen je hebt gezien. ‘Touch’ is een document dat tot nadenken en overpeinzing stemt. Het is hoe dan ook vooral een kunstwerk. Een autonoom werkstuk dat getuigt van veelzijdiger creatieve vermogens dan men al kon vermoeden op grond van haar ‘gewone’ werk.