Problemen Noorderlicht in Leeuwarden

De fotomanifestatie Noorderlicht, die in september en oktober in Leeuwarden gepland staat, kampt met gebrek aan ruimte. Directeur Ton Broekhuis van Noorderlicht zegt in de Leeuwarder Courant dat het niet lukt om met de gemeente tot een oplossing te komen. Daarmee dreigt de manifestatie niet door te gaan, dan wel naar een andere gemeente te worden verplaatst.
Probleem is dat het Fries Museum gedeeltelijk is gesloten. Een alternatieve ruimte, de Blokhuispoort, is vanwege de brandveiligheid niet beschikbaar voor grote publieksactiviteiten.

We lezen in de Leeuwarder Courant:
Volgens Noorderlicht-directeur Ton Broekhuis is het in Leeuwarden nauwelijks meer mogelijk om een internationaal festival te organiseren. ,,Tien jaar geleden was Leeuwarden nog een bruisende stad. Maar er zijn haast geen tentoonstel- lingsruimtes over.’’
,,Bij Keunstwurk kunnen we niet meer terecht. Galerie Eewal is verhuisd. Een fotogalerie is gesloten. Het Princessehof richt zich nu volledig op keramiek. Parnas heeft met de op handen zijnde sluiting wel wat anders aan zijn hoofd. En een groot deel van de tentoonstellingsruimte in het Fries Museum valt weg.’’
Broekhuis: ,,We willen graag in Leeuwarden blijven, omdat onze exposities hier ons internationaal veel hebben opgeleverd, maar ondertussen lopen we in Leeuwarden steeds tegen een muur op.’’

Leeuwarder Courant van 18 mei: Fotomanifestatie Noorderlicht overweegt vertrek

Intussen krijgt de kwestie de contouren van een Kafka-slapstick. De Leeuwarder Courant meldt vandaag dat de ruimte in de Blokhuispoort is afgewezen omdat er geen groene verlichte bordjes bij de nooduitgangen staan. Althans: ze zijn er wel, maar ze ontbreken op de tekening die is meegestuurd met de vergunningaanvraag. Een oplossing is nog niet bereikt omdat de verschillende gemeentelijke en landelijke ambtelijke diensten telefonisch geen contact schijnen te kunnen leggen.

Leeuwarder Courant van 19 mei: Ambtenaren nekken fotomanifestatie